Ένα μικρό μέρος των ενεργειακών του αναγκών μέσω ιδιόκτητων ΑΠΕ πρόκειται να καλύψει ο Όμιλος ΑΓΕΤ.

Η πολυεθνική, που διαθέτει εργοστάσιο στη Θεσσαλία, προχωράει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα δύο εργοστάσιά του Αγριά του Βόλου, και το Μηλάκι Ευβοίας. 

Η επένδυση αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής επιφανείας 118 στρεμμάτων και συνολικής ισχύος 10.2 MW, με στόχο την παραγωγή περίπου 14.000 MWH, που αντιστοιχούν στην κάλυψη αναγκών περίπου 3.500 νοικοκυριών. 

Πρόκειται για μια από τις πρώτες εγκαταστάσεις ΑΠΕ στη χώρα για την υψηλή τάση χωρίς ενεργειακό συμψηφισμό, που θα καλύπτει το 5% των ετήσιων αναγκών του ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια από τον Ιανουάριο του 2025.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr