Η Cosmos Aluminium AΕ, η πιο σύγχρονη εταιρία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με έδρα την Λάρισα σε απόλυτη εναρμόνιση και αναγνώριση των αναγκών των εργαζομένων της, αποφάσισε να μην αφήσει κανένα υπάλληλο της να αμείβεται με λιγότερο από €1000 τον μήνα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων και ενισχύσεων που δικαιούται βάση νόμου.  Αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται και για κάθε νεοπροσληφθέντα που θα ξεκινήσει να εργάζεται για την εταιρία από τον Αύγουστο του 2023 και μετά.

Επιπροσθέτως ενίσχυσε με την μορφή έκτακτου «Bonus ακρίβειας» ανεξαιρέτως όλους τους εργαζόμενους της με €100/μήνα για να βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα λόγω των πληθωριστικών τάσεων των τροφίμων. Το μέτρα αυτά θα διατηρηθούν για όσο διάστημα παρατείνεται η κρίση και έχουν εφαρμογή από την μισθοδοσία του Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι η πολιτική ενίσχυσης των εργαζομένων με τακτικά και έκτακτα BONUS είναι πολύ διαδεδομένη στην COSMOS και συνολικά τα τελευταία 3 χρόνια έχει μοιράσει στους υπαλλήλους της περισσότερα από €2 εκ. πέραν της σταθερής μισθοδοσίας.

HR COSMOS Aluminum