Είτε μας αρέσει είτε όχι, τα όσπρια δεν αποτελούν πλέον τη νούμερο 1 επιλογή λαϊκού φαγητού. Τα μακαρόνια έχουν κερδίσει την πρώτη θέση. Σε μια περίοδο έντονης κρίσης, λοιπόν, όπου το ελληνικό σπίτι αναζητά λύσεις, δεν είναι τυχαίο ότι κερδίζουν έδαφος, μαζί φυσικά με τις βιομηχανίες εκείνες που τα παράγουν.

Η Μέλισσα Κίκιζας, με μεγάλη παραγωγική μονάδα και στη Λάρισα, είναι μια εταιρεία που πάτησε επάνω σε αυτό το κύμα και σήμερα ακολουθεί μια πορεία εξόχως δημιουργική. Κρατώντας χαμηλά τις τιμές, με αίσθημα ευθύνης και ελληνικότητας, η βιομηχανία κατόρθωσε να περάσει αλώβητη ένα δύσκολο 2015-2016 και πλέον να κοιτάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το αύριο.

Χάρη σε μια επιτυχημένη στρατηγική εκ μέρους της διοίκησης του Αλέξανδρου Κίκιζα, η ιστορική εταιρεία, σε επίπεδο ομίλου το 2015, έφτασε στα 62,2 εκατ. ευρώ και της εταιρείας στα 58,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% και 6% αντίστοιχα σε σχέση με το 2014, ενώ και το 2016 διαφαίνεται αντίστοιχα πολύ θετικό.

Επίσης, στη χρονιά που φεύγει η εταιρεία επένδυσε στην αγορά της Ρουμανίας, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των εξαγωγών της στο οποίο περιλαμβάνονται περίπου 35 αγορές.

 Συνολικά, η δραστηριότητα του εξωτερικού σημειώνει σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος την περσινή χρονιά κινήθηκε στα επίπεδα του 30%, ενώ στόχος της διοίκησης είναι οι εξαγωγές τα επόμενα χρόνια να συμμετέχουν με ποσοστό 40% στον συνολικό τζίρο, από περίπου 30% που είναι σήμερα. Πολύ καλή πορεία έχει και η θυγατρική της στην Πολωνία, ενώ εξαιρετικά πήγαν τα λανσαρίσματα δύο νέων σειρών, των ζυμαρικών με δίκοκκο σιτάρι και των pasta kids.

Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι τα προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και αυτά της μητρικής σε 3,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46,3% και 34,3% αντίστοιχα. Βελτίωση η οποία οφείλεται στη σημαντική αύξηση του τζίρου που αντιστάθμισε την υψηλή τιμή των πρώτων υλών (σιτάρι - σιμιγδάλι). Εν αντιθέσει με τα προ φόρων κέρδη, τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,7%, και της μητρικής σε 1,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 5,4%. Η αντίστροφη εξέλιξη των καθαρών κερδών σε σχέση με τα προ φόρων κέρδη οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος (από 26% σε 29%).

Σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, αυτά αυξήθηκαν 16,4% για τον όμιλο και 30,9% για τη μητρική, λόγω κυρίως της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης κεφαλαίων κίνησης, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της απόφασης της εταιρείας για τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας εξαιτίας της παρατεταμένης αβεβαιότητας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 31/12/2015 ο όμιλος και η εταιρεία κατείχαν χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ύψους 3.394.236 ευρώ (2014: 2.176.509 ευρώ) και 3.080.556 ευρώ (2014: 1.985.252 ευρώ) αντίστοιχα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη έκθεσή τους στον κίνδυνο αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις μειώθηκαν σημαντικά, λόγω των μειωμένων αγορών αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης, αλλά και της απαίτησης των προμηθευτών εξωτερικού για συντομότερη πληρωμή εξαιτίας των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Η τρίτη γενιά της οικογένειας Κίκιζα ηγείται μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα.

Η ιδρυση της Ακαδημίας Σίτου

Η εταιρεία βραβεύτηκε με το βραβείο της Καλύτερης Περιβαλλοντικής Επένδυσης για την ίδρυση της Ακαδημίας Σίτου.

Η Ακαδημία δημιουργήθηκε από την εταιρεία για να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη σε αγρότες σχετικά με τις ορθές πρακτικές που θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη και ποιoτικότερη παραγωγή των ελληνικών σιτηρών.

Αναδημοσίευση από την ειδική έκδοση Business Stories του Πρώτου Θέματος (Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2017)