Οι επιχειρήσεις των δεκατριών από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους της χώρας μπόρεσαν κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 να αυξήσουν, έστω οριακά, τον κύκλο εργασιών τους.

Τον Δεκέμβριο του 2016 κατεγράφη αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σε συνέχεια πτώσης του τον Οκτώβριο και ανόδου του τους δυο προηγούμενους μήνες. Η καταγραφή ανόδου του κύκλου εργασιών τον Δεκέμβριο οφείλεται σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων των κλάδων παραγώγων πετρελαίου και βασικών μετάλλων, δεδομένου ότι η πλειονότητα των κλάδων παρουσίασε μειωμένο κύκλο εργασιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, όπως προαναφέρθηκε, δεκατρείς κλάδοι κατέγραψαν αύξηση των εσόδων τους και οι υπόλοιποι έντεκα κλάδοι μείωσή τους.

Αντιθέτως, τον Δεκέμβριο του 2016 δεκαπέντε κλάδοι ανέφεραν μειωμένα έσοδα, έναντι εννέα που ανέφεραν αύξησή τους.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016, ο δείκτης του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσίασε αύξηση τον Αύγουστο κατά 0,2% (έναντι μείωσης 18,1% τον Αύγουστο του 2015), τον Σεπτέμβριο κατά 9,3% (μείωση 14,4% τον Σεπτέμβριο του 2015), τον Νοέμβριο κατά 1,9% (μείωση 9,7% τον Νοέμβριο του 2015) και τον Δεκέμβριο κατά 13,8% (μείωση 0,9% τον Δεκέμβριο του 2015). Στον αντίποδα, παρουσίασε μείωση τον Ιανουάριο του 2016 κατά 13,1% (έναντι μείωσης 15,4% τον Ιανουάριο του 2015), τον Φεβρουάριο κατά 15,4% (μείωση 10,0% τον Φεβρουάριο του 2015), τον Μάρτιο κατά 12,7% (μείωση 1,5% τον Μάρτιο του 2015), τον Απρίλιο κατά 15,3% (μείωση 1,2% τον Απρίλιο του 2015), τον Μάιο κατά 13,7% (μείωση 3,8% τον Μάιο του 2015), τον Ιούνιο κατά 9,3% (μείωση 13,0% τον Ιούνιο του 2015), τον Ιούλιο κατά 6,1% (μείωση 15,0% τον Ιούλιο του 2015) και τον Οκτώβριο κατά 3,2% (μείωση 19,0% τον Οκτώβριο του 2015) .

Ο δείκτης του συνολικού κύκλου εργασιών της μεταποίησης το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 5,2% (έναντι μείωσης 10,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του τομέα το έτος 2010 κατά 13,3%.

Με εξαίρεση τρεις μήνες, τα έσοδα του κλάδου παραγώγων πετρελαίου μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2016, με ρυθμό που έφτασε το 26,6% τον Ιανουάριο, το 40,4% τον Φεβρουάριο, το 26,8% τον Μάρτιο, το 34,8% τον Απρίλιο, το 23,4% τον Μάιο, το 18,5% τον Ιούνιο και το 21,5% τον Ιούλιο, ενώ είχε περιοριστεί σε 0,1% τον Οκτώβριο και 0,5% τον Νοέμβριο. Αντιθέτως, είχαν αυξηθεί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο κατά 1,9% και 24,0%, αντιστοίχως, ενώ τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 26,3%. Οι προαναφερθείσες μειώσεις, που οφείλονταν στην πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, επέδρασαν καθοριστικά στη μείωση των συνολικών εσόδων του τομέα το 2016, αφού ο συγκεκριμένος κλάδος συνεισφέρει το 34% των συνολικών εσόδων της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, εκτός των δεκατριών κλάδων που αύξησαν τα έσοδά τους, άλλοι τέσσερις κλάδοι εμφάνισαν επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των εσόδων τους, με αποτέλεσμα σχεδόν τρεις στους τέσσερις κλάδους να εμφανίζουν βελτιωμένη ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων τους σε ετήσια βάση. Συγχρόνως, το 2016 κατέγραψαν μειωμένα έσοδα επτά κλάδοι που είχαν παρουσιάσει αύξηση εσόδων το 2015. Αντιθέτως, το 2016 κατέγραψαν αυξημένα έσοδα τρεις κλάδοι που είχαν παρουσιάσει μείωση εσόδων το 2015.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των διαφόρων κλάδων τους δώδεκα μήνες του 2016 ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 έχει ως εξής:

Τρόφιμα: -5,5% τον Ιανουάριο (+4,0% τον ίδιο μήνα του 2015), +0,3% τον Φεβρουάριο (-4,4%), -2,2% τον Μάρτιο (+8,3%), -1,2% τον Απρίλιο (+2,5%), -5,3% τον Μάιο (-0,1%), -8,9% τον Ιούνιο (+4,3%), -6,5% τον Ιούλιο (+0,4%), +0,2% τον Αύγουστο (+3,7%), -1,6% τον Σεπτέμβριο (+0,5%), -6,7% τον Οκτώβριο (-4,6%), +4,2% τον Νοέμβριο (-3,8%), -6,2% τον Δεκέμβριο (+7,0%) και συνολικά -3,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+1,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 7,3%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 18,21% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Ποτά: +4,3% τον Ιανουάριο (-19,7% τον ίδιο μήνα του 2015), -0,4% τον Φεβρουάριο (-6,8%), +9,4% τον Μάρτιο (-2,2%), +2,4% τον Απρίλιο (-3,9%), +9,3% τον Μάιο (-1,8%), -17,4% τον Ιούνιο (-5,5%), +2,3% τον Ιούλιο (-2,1%), -3,8% τον Αύγουστο (+6,8%), -8,1% τον Σεπτέμβριο (+10,0%), -24,6% τον Οκτώβριο (+33,4%), +1,7% τον Νοέμβριο (-0,5%), -2,7% τον Δεκέμβριο (+0,4%) και συνολικά +2,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+0,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 17,6%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 4,57% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Καπνός: +17,7% τον Ιανουάριο (+24,6% τον ίδιο μήνα του 2015), +13,8% τον Φεβρουάριο (+25,1%), -0,5% τον Μάρτιο (+63,0%), +6,6% τον Απρίλιο (+44,2%), +19,4% τον Μάιο (+29,0%), -9,9% τον Ιούνιο (+27,6%), -14,1% τον Ιούλιο (+28,6%), -2,6% τον Αύγουστο (+44,2%), +4,7% τον Σεπτέμβριο (+8,1%), -3,3% τον Οκτώβριο (+6,9%), +1,5% τον Νοέμβριο (+5,8%), +3,5% τον Δεκέμβριο (-3,0%) και συνολικά +2,2% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+22,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 25,4%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,10% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -6,2% τον Ιανουάριο (+2,2% τον ίδιο μήνα του 2015), +3,8% τον Φεβρουάριο (-10,2%), -1,2% τον Μάρτιο (+7,7%), +0,1% τον Απρίλιο (+1,7%), +13,5% τον Μάιο (-15,7%), +7,2% τον Ιούνιο (+4,6%), +7,7% τον Ιούλιο (+0,7%), -7,4% τον Αύγουστο (+12,1%), +3,0% τον Σεπτέμβριο (-3,6%), -4,5% τον Οκτώβριο (+3,1%), -1,7% τον Νοέμβριο (+18,3%), +17,8% τον Δεκέμβριο (+3,6%) και συνολικά +3,3% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+2,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 31,6%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,21% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Ενδύματα: -27,0% τον Ιανουάριο (-19,8% τον ίδιο μήνα του 2015), +2,9% τον Φεβρουάριο (-17,8%), -9,9% τον Μάρτιο (-19,5%), +3,5% τον Απρίλιο (-9,3%), -17,9% τον Μάιο (-19,8%), -22,9% τον Ιούνιο (-7,6%), -1,8% τον Ιούλιο (-26,2%), +6,6% τον Αύγουστο (-27,9%), -5,0% τον Σεπτέμβριο (-26,6%), -7,2% τον Οκτώβριο (-30,3%), -7,0% τον Νοέμβριο (-10,7%), -6,7% τον Δεκέμβριο (+4,7%) και συνολικά -4,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-18,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 49,8%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,39% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Δέρμα και υπόδηση: +7,0% τον Ιανουάριο (+6,2% τον ίδιο μήνα του 2015), -8,0% τον Φεβρουάριο (+12,4%), -2,0% τον Μάρτιο (-13,3%), +15,5% τον Απρίλιο (-23,4%), +14,4% τον Μάιο (-16,4%), +12,8% τον Ιούνιο (-6,2%), +54,7% τον Ιούλιο (-14,6%), +7,3% τον Αύγουστο (-18,7%), +13,0% τον Σεπτέμβριο (-4,6%), +5,6% τον Οκτώβριο (-8,0%), +2,7% τον Νοέμβριο (+7,4%), -11,2% τον Δεκέμβριο (+42,8%) και συνολικά +10,3% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-5,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 59,4%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,28% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Ξύλο: -9,3% τον Ιανουάριο (+0,1% τον ίδιο μήνα του 2015), +6,1% τον Φεβρουάριο (+1,4%), +12,8% τον Μάρτιο (+9,6%), +16,6% τον Απρίλιο (+0,6%), +4,5% τον Μάιο (+3,1%), -2,0% τον Ιούνιο (+11,5%), +19,2% τον Ιούλιο (-23,2%), -19,6% τον Αύγουστο (-10,8%), +0,4% τον Σεπτέμβριο (+13,7%), +4,5% τον Οκτώβριο (+1,7%), -1,3% τον Νοέμβριο (+1,7%), -3,6% τον Δεκέμβριο (-2,7%) και συνολικά +1,6% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+0,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 57,1%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,72% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Χαρτί: -5,5% τον Ιανουάριο (-1,0% τον ίδιο μήνα του 2015), +2,1% τον Φεβρουάριο (+0,5%), +1,1% τον Μάρτιο (+5,7%), +3,2% τον Απρίλιο (+3,4%), -4,1% τον Μάιο (+2,4%), -6,6% τον Ιούνιο (+5,2%), -2,3% τον Ιούλιο (-4,2%), +8,8% τον Αύγουστο (+1,6%), -5,1% τον Σεπτέμβριο (+5,0%), -3,7% τον Οκτώβριο (-6,0%), -7,3% τον Νοέμβριο (+6,2%), -6,4% τον Δεκέμβριο (+0,2%) και συνολικά -1,3% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+1,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 8,3%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 2,07% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων: -8,4% τον Ιανουάριο (-2,0% τον ίδιο μήνα του 2015), +0,4% τον Φεβρουάριο (-9,5%), -9,5% τον Μάρτιο (+13,2%), +10,9% τον Απρίλιο (-15,9%), -14,5% τον Μάιο (-1,5%), +9,6% τον Ιούνιο (-4,2%), +17,7% τον Ιούλιο (-13,9%), -3,1% τον Αύγουστο (-16,0%), -8,0% τον Σεπτέμβριο (+3,1%), -1,6% τον Οκτώβριο (-9,6%), -8,2% τον Νοέμβριο (-2,3%), -7,2% τον Δεκέμβριο (-12,8%) και συνολικά -1,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-6,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 46,7%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,21% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Παράγωγα πετρελαίου: -26,6% τον Ιανουάριο (-36,0% τον ίδιο μήνα του 2015), -40,4% τον Φεβρουάριο (-21,1%), -26,8% τον Μάρτιο (-14,5%), -34,8% τον Απρίλιο (-12,4%), -23,4% τον Μάιο (-12,2%), -18,5% τον Ιούνιο (-34,2%), -21,5% τον Ιούλιο (-29,6%), +1,9% τον Αύγουστο (-36,4%), +24,0% τον Σεπτέμβριο (-30,8%), -0,1% τον Οκτώβριο (-36,7%), -0,5% τον Νοέμβριο (-21,5%), +26,3% τον Δεκέμβριο (-10,1%) και συνολικά -12,5% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-25,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 10,85%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 33,96% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Χημικά: +2,8% τον Ιανουάριο (-1,2% τον ίδιο μήνα του 2015), +4,0% τον Φεβρουάριο (-3,3%), +0,6% τον Μάρτιο (-1,3%), -0,5% τον Απρίλιο (+7,0%), +0,2% τον Μάιο (-0,2%), -13,4% τον Ιούνιο (+8,8%), +5,5% τον Ιούλιο (-10,8%), -1,6% τον Αύγουστο (-5,8%), -5,3% τον Σεπτέμβριο (+5,7%), -9,8% τον Οκτώβριο (-1,7%), -9,0% τον Νοέμβριο (+15,1%), -5,6% τον Δεκέμβριο (+9,5%) και συνολικά -0,6% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+1,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 5,1%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 4,97% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Φάρμακα: +1,1% τον Ιανουάριο (-1,8% τον ίδιο μήνα του 2015), +12,7% τον Φεβρουάριο (-7,4%), +0,2% τον Μάρτιο (+12,3%), +14,6% τον Απρίλιο (+0,5%), -1,2% τον Μάιο (+0,2%), -0,9% τον Ιούνιο (+19,8%), +1,2% τον Ιούλιο (+5,9%), -2,5% τον Αύγουστο (+13,0%), +7,2% τον Σεπτέμβριο (+6,1%), -11,4% τον Οκτώβριο (+4,6%), +13,5% τον Νοέμβριο (-2,3%), -11,2% τον Δεκέμβριο (+32,9%) και συνολικά +2,2% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+6,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 2,9%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 2,64% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Πλαστικά: -0,8% τον Ιανουάριο (+4,6% τον ίδιο μήνα του 2015), -0,9% τον Φεβρουάριο (-3,6%), -4,5% τον Μάρτιο (+11,3%), -4,5% τον Απρίλιο (+13,1%), -14,8% τον Μάιο (+8,7%), -9,0% τον Ιούνιο (+16,8%), -0,7% τον Ιούλιο (-4,8%), +0,5% τον Αύγουστο (+2,2%), -3,9% τον Σεπτέμβριο (+8,1%), -11,2% τον Οκτώβριο (+4,0%), -2,5% τον Νοέμβριο (+3,5%), +1,4% τον Δεκέμβριο (-1,8%) και συνολικά -4,1% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+5,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 0,7%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 3,26% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Μη μεταλλικά ορυκτά: -0,5% τον Ιανουάριο (-6,8% τον ίδιο μήνα του 2015), +20,2% τον Φεβρουάριο (-4,3%), -7,1% τον Μάρτιο (+2,6%), +1,8% τον Απρίλιο (+10,0%), -9,1% τον Μάιο (+6,7%), -3,7% τον Ιούνιο (-4,5%), +50,6% τον Ιούλιο (-24,8%), +13,2% τον Αύγουστο (-11,4%), +12,3% τον Σεπτέμβριο (-11,5%), +7,6% τον Οκτώβριο (-14,7%), +3,8% τον Νοέμβριο (-4,2%), +2,5% τον Δεκέμβριο (+8,4%) και συνολικά +6,7% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-4,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 41,0%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 4,59% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Βασικά μέταλλα: -16,1% τον Ιανουάριο (+8,0% τον ίδιο μήνα του 2015), -7,5% τον Φεβρουάριο (+13,5%), -11,8% τον Μάρτιο (+18,3%), -20,6% τον Απρίλιο (+22,8%), -26,8% τον Μάιο (+11,2%), +9,8% τον Ιούνιο (+15,5%), +12,3% τον Ιούλιο (+0,2%), -15,3% τον Αύγουστο (+0,3%), +12,8% τον Σεπτέμβριο (-20,2%), -2,3% τον Οκτώβριο (-13,1%), +15,8% τον Νοέμβριο (-15,7%), +85,5% τον Δεκέμβριο (-18,7%) και συνολικά -1,2% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+1,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 10,4%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 9,70% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Μεταλλικά προϊόντα: +3,6% τον Ιανουάριο (+8,2% τον ίδιο μήνα του 2015), -0,9% τον Φεβρουάριο (-1,0%), -11,0% τον Μάρτιο (+18,0%), +0,7% τον Απρίλιο (+11,9%), +3,4% τον Μάιο (-2,4%), +9,1% τον Ιούνιο (+2,0%), +9,6% τον Ιούλιο (-14,4%), +20,0% τον Αύγουστο (-13,9%), +11,0% τον Σεπτέμβριο (-11,8%), +12,3% τον Οκτώβριο (-7,6%), +20,4% τον Νοέμβριο (+5,9%), -4,7% τον Δεκέμβριο (+18,0%) και συνολικά +6,0% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-0,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 19,4%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 3,25% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα: -44,4% τον Ιανουάριο (+43,9% τον ίδιο μήνα του 2015), +25,1% τον Φεβρουάριο (-26,3%), -26,9% τον Μάρτιο (+43,7%), +112,3% τον Απρίλιο (-10,5%), -31,8% τον Μάιο (+25,0%), +16,4% τον Ιούνιο (+22,0%), +13,3% τον Ιούλιο (+65,5%), -47,8% τον Αύγουστο (+64,4%), +15,3% τον Σεπτέμβριο (+37,3%), +51,2% τον Οκτώβριο (-14,5%), -27,1% τον Νοέμβριο (+71,7%), -29,8% τον Δεκέμβριο (+166,1%) και συνολικά -9,1% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+40,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 28,25%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,35% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -1,9% τον Ιανουάριο (+9,5% τον ίδιο μήνα του 2015), +5,2% τον Φεβρουάριο (+6,0%), -0,8% τον Μάρτιο (-2,2%), +7,7% τον Απρίλιο (+37,7%), -9,5% τον Μάιο (+3,0%), +6,8% τον Ιούνιο (+13,9%), +8,5% τον Ιούλιο (-2,9%), +6,9% τον Αύγουστο (-7,4%), +3,7% τον Σεπτέμβριο (+2,1%), +8,2% τον Οκτώβριο (+30,0%), -1,1% τον Νοέμβριο (+15,8%), -5,1% τον Δεκέμβριο (+44,0%) και συνολικά +2,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+11,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 20,9%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 2,43% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Μηχανήματα: -27,1% τον Ιανουάριο (+11,0% τον ίδιο μήνα του 2015), -20,1% τον Φεβρουάριο (+18,4%), -8,4% τον Μάρτιο (-14,5%), -10,9% τον Απρίλιο (+18,2%), -0,3% τον Μάιο (+15,1%), +3,6% τον Ιούνιο (+25,3%), -2,9% τον Ιούλιο (+4,8%), +32,5% τον Αύγουστο (-27,5%), +12,1% τον Σεπτέμβριο (+1,8%), -22,7% τον Οκτώβριο (+4,9%), -6,6% τον Νοέμβριο (-2,0%), +8,5% τον Δεκέμβριο (+1,7%) και συνολικά -3,0% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+4,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 16,3%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,88% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Μηχανοκίνητα οχήματα: -67,5% τον Ιανουάριο (+41,7% τον ίδιο μήνα του 2015), -63,4% τον Φεβρουάριο (+2,3%), -50,5% τον Μάρτιο (+11,4%), -44,6% τον Απρίλιο (+115,3%), +1,8% τον Μάιο (+7,4%), +18,0% τον Ιούνιο (-19,4%), +37,1% τον Ιούλιο (-22,3%), +73,2% τον Αύγουστο (-19,5%), +20,9% τον Σεπτέμβριο (+59,3%), +86,9% τον Οκτώβριο (-3,0%), +48,2% τον Νοέμβριο (-23,5%), +22,6% τον Δεκέμβριο (+32,8%) και συνολικά +2,0% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+9,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 27,9%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,28% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: +62,9% τον Ιανουάριο (+58,6% τον ίδιο μήνα του 2015), +49,7% τον Φεβρουάριο (+15,1%), +39,2% τον Μάρτιο (+54,9%), +18,0% τον Απρίλιο (+61,0%), +12,3% τον Μάιο (+69,1%), +3,6% τον Ιούνιο (+285,6%), +7,1% τον Ιούλιο (+217,5%), +28,0% τον Αύγουστο (+529,0%), +3,4% τον Σεπτέμβριο (+318,4%), -0,1% τον Οκτώβριο (+349,5%), -12,0% τον Νοέμβριο (+517,8%), -14,5% τον Δεκέμβριο (+232,4%) και συνολικά +6,1% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+293,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 5,9%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,43% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Επιπλα: +5,6% τον Ιανουάριο (-4,0% τον ίδιο μήνα του 2015), -1,6% τον Φεβρουάριο (-11,0%), +4,2% τον Μάρτιο (+18,6%), +8,4% τον Απρίλιο (+5,0%), +6,4% τον Μάιο (+9,9%), +6,4% τον Ιούνιο (+12,4%), +10,6% τον Ιούλιο (-13,7%), +8,7% τον Αύγουστο (-7,4%), +4,6% τον Σεπτέμβριο (-3,3%), +3,4% τον Οκτώβριο (-4,1%), +10,1% τον Νοέμβριο (-5,2%), -15,6% τον Δεκέμβριο (+17,0%) και συνολικά +6,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+0,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 48,1%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,84% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Διάφορα άλλα προϊόντα: -18,2% τον Ιανουάριο (+10,5% τον ίδιο μήνα του 2015), +10,8% τον Φεβρουάριο (-4,9%), +6,0% τον Μάρτιο (+8,0%), +4,5% τον Απρίλιο (+24,0%), +8,2% τον Μάιο (+2,5%), +11,8% τον Ιούνιο (+2,8%), +16,3% τον Ιούλιο (-14,4%), -3,2% τον Αύγουστο (+13,5%), -4,8% τον Σεπτέμβριο (+3,6%), +5,9% τον Οκτώβριο (+1,8%), +13,6% τον Νοέμβριο (+1,8%), +5,2% τον Δεκέμβριο (+21,7%) και συνολικά +6,2% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (+5,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 9,4%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,25% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανών:-14,2% τον Ιανουάριο (+1,7% τον ίδιο μήνα του 2015), -6,9% τον Φεβρουάριο (-22,7%), -17,3% τον Μάρτιο (+1,9%), -7,9% τον Απρίλιο (-27,1%), -12,5% τον Μάιο (-27,2%), -3,8% τον Ιούνιο (-43,9%), -5,8% τον Ιούλιο (-28,0%), -12,2% τον Αύγουστο (-30,0%), -12,0% τον Σεπτέμβριο (-14,5%), -2,5% τον Οκτώβριο (-5,3%), -13,1% τον Νοέμβριο (-6,3%), -1,9% τον Δεκέμβριο (-19,6%) και συνολικά -8,3% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-18,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 47,6%. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,41% του συνολικού τζίρου των 24 μεταποιητικών κλάδων.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών του τομέα των ορυχείων και μεταλλείων παρουσίασε μεταβολή -25,3% τον Ιανουάριο (-2,3% τον ίδιο μήνα του 2015), +3,2% τον Φεβρουάριο (-8,3%), -9,0% τον Μάρτιο (-4,1%), -11,2% τον Απρίλιο (+8,6%), +3,7% τον Μάιο (-7,7%), -17,8% τον Ιούνιο (+37,4%), +4,5% τον Ιούλιο (-21,2%), +2,0% τον Αύγουστο (-7,1%), +16,2% τον Σεπτέμβριο (-7,8%), +21,7% τον Οκτώβριο (-12,8%), +5,4% τον Νοέμβριο (-12,7%), -5,0% τον Δεκέμβριο (+15,0%) και συνολικά -0,7% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 (-2,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του τομέα το έτος 2010 κατά 11,2%.

Ο μέσος δείκτης της μεταβολής του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 επιδεινώθηκε σε -3,2% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (από +6,2% το προηγούμενο δωδεκάμηνο), -0,6% στα ενδιάμεσα αγαθά (από +1,7% το προηγούμενο δωδεκάμηνο) και σε -1,0% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά (από +2,4% το προηγούμενο δωδεκάμηνο). Συγχρόνως, επιβραδύνθηκε σε +3,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά (από +5,7% το προηγούμενο δωδεκάμηνο) και σε -12,7% στα ενεργειακά αγαθά (από -25,4% το προηγούμενο δωδεκάμηνο).

inr.gr