Η σημαντική αύξηση πωλήσεων, τόσο στο γ’ τρίμηνο, όσο και σε επίπεδο 9μήνου, δεν αποτυπώθηκε στην κερδοφορία της Βολιώτικης Μύλοι Λούλη, η οποία εμφανίζει σημαντική κάμψη. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, τα αποτελέσματα του oμίλου επηρεάστηκαν αρνητικά από: • Tην συνέχιση της εξάπλωσης της πανδημίας CΟVID-19 • Tις σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά • Tη σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους και κυρίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια • Tη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στην ρευστότητα του ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στη μείωση των ταμειακών της διαθεσίμων, για να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα, προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν, ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του ομίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε €50,21 εκατ., αυξημένος το γ’ τρίμηνο κατά €7,60 εκατ. Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Πάντως, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η διοίκηση εκτιμά ότι η πανδημία και η ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της Μύλοι Λούλη.

DATA - 9MHNO

(σε € χιλ.)

Τζίρος

2021: 95.427

2020: 80.968

Μεταβολή: 17,86%

EBITDA

2021: 6.004

2020: 7.587

Μεταβολή: (20,87%)

Κέρδη προ φόρων

2021: 1.028

2020: 2.000

Μεταβολή: (48,6%)

DATA - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ

(σε € χιλ.)

Τζίρος

2021: 34.455

2020: 26.444

Μεταβολή: 30,29%

EBITDA

2021: 1.795

2020: 2.437

Μεταβολή: (26,33%)

Κέρδη προ φόρων

2021: 483

2020: 1.207

Μεταβολή: (63,48%)

Μάκης Αποστόλου FnB Daily