Ενοποιημένες πωλήσεις της τάξεως των 59,1 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες έναντι του 2015, δημοσιοποίησε για το 2016 η βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και άλλων τοματοειδών προϊόντων σε κονσέρβες Δ. Νομικός, η οποία από πέρυσι λειτουργεί μονάδα και στα Φάρσαλα.

Συγχρόνως, η επιχείρηση ανέφερε ότι οι προοπτικές για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου τη χρήση 2017 ήταν δυσοίωνες, αν και ήλπιζε ότι οι πωλήσεις και τα αποτελέσματά του θα κυμανθούν, ενδεχομένως, στα ασθενή επίπεδα του 2016.

Σύμφωνα με τον ένατο ενοποιημένο ισολογισμό της, οι πωλήσεις της Δ. Νομικός και των θυγατρικών της το 2016 περιορίστηκαν σε 59,11 εκατ. ευρώ, έναντι 77,42 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 23,6% ή 18,31 εκατ. ευρώ. οι

Η πτώση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες (στο 10%, από 12% το 2015), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη του ομίλου να διαμορφωθούν σε 5,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36,4% ή 3,38 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 4,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31% ή 2,08 εκατ. ευρώ, καθώς συμπιέστηκαν οι δαπάνες λειτουργίας και η μείωση των έκτακτων εξόδων και ζημιών από 1,38 εκατ. ευρώ σε 1,12 εκατ. ευρώ συνοδεύτηκε από αύξηση των έκτακτων εσόδων και κερδών από 0,70 εκατ. ευρώ σε 1,29 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 28,38 εκατ. Ευρώ.

Η μητρική βιομηχανική εταιρεία Δ. Νομικός θεωρείται μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες επεξεργασίας τομάτας διεθνώς. Ιδρύθηκε το 1915 στη Σαντορίνη. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Ιούνιο του 1969. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Δομοκό Φθιώτιδας. Τον Μάιο του 2003 απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην ομοειδή βιομηχανία Merko Gida Sanayi Ve Ticaret στην Τουρκία. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2007 ελέγχει την ομοειδή βιομηχανία Κωπαΐς, που διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Αλίαρτο Βοιωτίας, την οποία εξαγόρασε από τον αμερικανικό πολυεθνικό όμιλο τροφίμων Heinz.

Τον Αύγουστο του 2017 τέθηκε σε λειτουργία το εργοστάσιο των Φαρσάλων.

Με πληροφορίες από inr.gr