Κίνητρα για την εγκατάσταση βιομηχανιών σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα, διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και νέα εργαλεία, αλλά και εξυγίανση και μετατροπή των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε οργανωμένες  περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας με κανόνες, αποτελούν τους τρεις άξονες παρεμβάσεων της μεταρρύθμισης που προωθείται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συνιστά βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού της βιομηχανικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη προχωρήσει η καταγραφή των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) στο σύνολο της χώρας, οι οποίες σημειωτέον λειτουργούν σε ορισμένες περιπτώσεις ως ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, και χαρτογραφήθηκε η συνολική βιομηχανική δραστηριότητα. Στη βάση αυτής της καταγραφής ιεραρχούνται οι ανάγκες για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε εθνικό επίπεδο και σε βάθος 10ετίας.  

Όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας, στις προωθούμενες αλλαγές στο πλαίσιο και την προσέγγιση γύρω από τις επιχειρηματικές περιοχές, έχουν ενσωματωθεί και προτάσεις του ΣΕΒ, ενώ προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η πρωτοβουλία για τη μετατροπή της παραγωγικής καρδιάς της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα, των Οινοφύτων από ΑΒΣ σε επιχειρηματικό πάρκο. 

Στόχος των παρεμβάσεων, τονίζει στο Capital. gr o αν. υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης,  είναι "να μπει τάξη στο άναρχο πεδίο των άτυπων βιομηχανιών συγκεντρώσεων δίνοντας θεσμικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για την εγκατάσταση της νέας παραγωγικής δραστηριότητας και την μετεγκατάσταση της υπάρχουσας σε οργανωμένους υποδοχείς με τις κατάλληλες υποδομές”. Ο ίδιος χαρακτηρίζει "βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της βιομηχανίας” την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων και τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο "προστατεύεται πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον, η υγεία και η ποιότητα ζωής των πολιτών και των εργαζομένων αλλά και ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας”.

Να σημειωθεί ότι τμήμα αυτού του σχεδιασμού είναι η εξυγίανση του Ασωπού και της βιομηχανικής περιοχής Σχηματαρίου Οινοφύτων. "Αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζει τις ανάγκες μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης περιοχής, αλλά και γιατί αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και δημοκρατικής διαβούλευσης μεταξύ των παραγωγικών και αυτοδιοικητικών φορέων με το Υπουργείο και την κοινωνία των πολιτών, που μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό παράδειγμα για αντίστοιχες προσπάθειες σε όλη τη χώρα/, σημειώνει ο κ. Χαρίτσης.

Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο

Ποιες είναι όμως οι βελτιώσεις που προωθούνται στο θεσμικό  πλαίσιο από το ΥΠΟΙΚ, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται και στις συστάσεις της παγκόσμιας τράπεζας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος;

Για την απλοποίηση και επιτάχυνση της δημιουργίας των επιχειρηματικών πάρκων αλλά και για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε αυτά, προωθούνται 7 παρεμβάσεις και ειδικότερα:

1. Για τις επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης 

2. Η διαδικασία για την άδεια λειτουργίας απλοποιείται δραστικά με την εισαγωγή του καθεστώτος της απλής γνωστοποίησης προς τη διοίκηση, για τις δραστηριότητες οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού περιβαλλοντικού κινδύνου. Μία επιχείρηση, πλέον,  θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία της με μία απλή γνωστοποίηση στο ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα, έναντι τριάντα ημερών που χρειαζόταν με το προηγούμενο σύστημα.

3. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου  θα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα αδειοδότησης το σύνολο των δραστηριοτήτων της μεταποίησης.    

4. Μειώνεται η ελάχιστη αναγκαία έκταση για την τμηματική ανάπτυξη των μεγάλων Επιχειρηματικών Πάρκων

5. Καθορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία συγκέντρωσης των χρηματικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής σε αυτά

6. Αποσαφηνίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη μεμονωμένη μονάδα (π.χ. μία μεγάλη βιομηχανία) να μετεξελιχθεί σε Επιχειρηματικό Πάρκο, με πλεονεκτήματα για τη λειτουργία της και περιβαλλοντικά οφέλη

7. Προστατεύεται η βιομηχανική δραστηριότητα από μελλοντικές αλλαγές χρήσεων γης, επ’ αόριστον και για περίοδο εικοσαετίας εφόσον αυτή χωροθετείται σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλης, αντίστοιχα

Χρηματοδότηση

Αλλά και στο σκέλος της χρηματοδότησης, με πρωτοβουλία του υπουργείου ανάπτυξης ήδη συστάθηκε το ταμείο υποδομών που θα χρηματοδοτεί έργα οργάνωσης περιοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και επιχειρηματικά πάρκα. 

Το ταμείο απευθύνεται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε συμπράξεις ΣΔΙΤ. Οι πόροι του ανέρχονται μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή σε 1 δισ. ευρώ και για τη χρηματοδότηση του έχουν ήδη ενεργοποιηθεί  450 εκατ. ευρώ,  εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.

Επιπλέον, στον Αναπτυξιακό και το ΕΣΠΑ παρέχονται οικονομικά κίνητρα για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές. Μάλιστα στον Αναπτυξιακό, η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση εντός Επιχειρηματικού Πάρκου αποτελεί κατηγορία ειδικής ενίσχυσης είτε με υψηλότερη επιχορήγηση, είτε με την παροχή φορολογικών κινήτρων, ενώ επιπλέον στις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ είναι επιλέξιμη η σχετική δαπάνη για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Αλλάζουν τα πάντα στα Οινόφυτα

Στην περιοχή των Οινοφύτων είναι εγκατεστημένος ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανιών, με ενεργή παρουσία, που συνιστούν έναν από τους βασικούς παραγωγικούς πυλώνες συνολικά για την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Πάνω από 1000 βιομηχανίες σε 11,5 χιλ. στρέμματα συνιστούν τη μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση για την οποία έχει ξεκινήσει με τη συνεργασία της Περιφέρειας, του υπουργείου ανάπτυξης και φορέων της περιοχής μια ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση, για τη τη σταδιακή εξυγίανση της ΑΒΣ Οινοφύτων και την ανάπτυξη της σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την εξυγίανση του Ασωπού ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ περίπου, από τα οποία τα 85 εκατ. ευρώ είναι δημόσιοι πόροι (ευρωπαϊκοί και εθνικοί) ενώ τα υπόλοιπα θα προέλθουν από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Να σημειωθεί ότι θα αξιοποιηθεί το ταμείο Υποδομών με στόχο να καταστεί εφικτή και να διευκολυνθεί η ευρεία συμμετοχή ιδιωτών ενώ στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι ο σχεδιαζόμενο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στα Οινόφυτα να αποτελέσει πιλοτικό έργο για την εξυγίανση και των υπόλοιπων ΑΒΣ στη χώρα. 

Xάρης Φλουδόπουλος (Capital.gr)