Μετακομίζουν τα ΕΛΤΑ στη Λάρισα και σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούν να μισθώσουν δύο ακίνητα για την μεταστέγαση των υπηρεσιών τους. Το ένα, το οποίο προορίζεται να στεγάσει την Μονάδα Διανομής και την Θυρίδα Συναλλαγής της Λάρισας, θα πρέπει να έχει εμβαδόν 340- 380 τ.μ., να είναι ισόγειο και να βρίσκεται στα όρια της πόλης.

Το δεύτερο που θα συστεγάσει υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Διανομής Λάρισας, θα πρέπει να είναι ισόγειο με εμβαδόν  430 – 470 τ.μ., να βρίσκεται στα ότι της πόλης με πρόσβαση στην εθνική οδό και να διαθέτει αύλιο χώρο.

Η σχετική δημοπρασία μεταξύ των προσφορών θα γίνει στις 18 Απριλίου στη Λάρισα.