Σημαντική άνοδο καταγράφει η αγορά του εμφιαλωμένου νερού με το 2017 2017 να κλείνει με άνοδο της τάξης του 5,5% ως προς την αξία  αλλά και για τον όγκο των πωλήσεων κατά 6,7%.

Aυτό άλλωστε αποτυπώνεται τόσο στα οικονομικά μεγέθη των μεγάλων παικτών της αγοράς όσο και στις επενδύσεις που αυτοί ετοιμάζουν. 

Σημαντική αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη σημείωσε το 2017 η ηπειρωτική βιομηχανία φυσικού μεταλλικού νερού Χήτος, γνωστή με το εμπορικό σήμα «Ζαγόρι». Καλό όμως ήταν το 2017 και για την ακόμη μεγαλύτερη Ηπειρωτική εταιρεία Βίκος η οποία κατέγραψε πωλήσεις 75,94 εκατ. ευρώ (+4,2% σε σύγκριση με το 2016).

Ειδικότερα τα έσοδά της Χήτος το 2017 ανήλθαν σε 48,53 εκατ. ευρώ, από 43,52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 11,5%

Όσον αφορά τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν στα 4,47 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι 1,89 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 92,1%

Τη διετία 2016-2017 υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις, άνω των 6,8 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζοντας το παραγωγικό δυναμικό της. Οι εν λόγω επενδύσεις οδήγησαν σε διεύρυνση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της.

Στις αρχές του 2017 το σήμα «Ζαγόρι» είχε αξιολογηθεί ως «Corporate Superbrand 2016» στον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό για τα κορυφαία ελληνικά εμπορικά σήματα, καθώς κρίθηκε το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών.

Η Χήτος αποτελεί την πλέον αναγνωρίσιμη και ανταγωνιστική εταιρεία στον κλάδο των εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών νερών, με τη μεγαλύτερη γκάμα συσκευασιών και υπηρεσιών, απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερα από 1.200 άτομα συνολικά.

Εξάγει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι ήδη σε 25 χώρες παγκοσμίως (ΗΠΑ, Καναδάς, Ε.Ε., Βαλκάνια, κ.ά.) ενώ παράλληλα αναπτύσσεται στις αγορές της Ινδίας, του Κονγκό, της Κίνας και της Ρωσίας.

Σήμερα το Ζαγόρι κατέχει το 22,8% της αγοράς με βάση τον όγκο πωλήσεων, ενώ η δεύτερη εταιρεία κατέχει μερίδιο 16,2%. Σύμφωνα με τη Χήτος η επέκταση στον κλάδο προήλθε τόσο λόγω της σταθερής εμπορικής στρατηγικής που αποδίδει καρπούς όσο και λόγω των εξαγωγών, οι οποίες αυξάνονται σταθερά.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, η πορεία της επιχείρησης στα μέσα του 2018 έβαινε ικανοποιητική. Η εταιρεία συνέχιζε να υλοποιεί επενδύσεις, βάσει προγράμματος ενταγμένου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2016.

Αυξημένες πωλήσεις κατά 4%-5% αναμένεται να παρουσιάσει για τη χρήση του 2018 η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων με τον διακριτικό τίτλο Βίκος η οποία  και το 2017 κατέγραψε άνοδο των πωλήσεών της για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Μέσα στο 2017 η εταιρεία διέθεσε κεφάλαια ύψους 19,07 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων δαπανών 2,78 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως για την ανανέωση του μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού της, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κτιριακών και λοιπών υποδομών. Στα τέλη του 2016 ξεκίνησε να υλοποιεί νέο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 21 εκατ. ευρώ. 

Το 2017 η Βίκος κατέγραψε πωλήσεις 75,94 εκατ. ευρώ (+4,2% σε σύγκριση με το 2016).

Όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 15,70 εκατ. ευρώ (-13,5%), τα κέρδη προ φόρων 10,91 εκατ. ευρώ (-24,9%) και τα καθαρά κέρδη στα 7,72 εκατ. ευρώ.

insider.gr