Ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου 2022 το πρόγραμμα επιδότησης των νέων, ηλικίας 18-29 ετών, που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, αλλά και των εργοδοτών με συνολικά 1.200 ευρώ σε 6 μήνες, όπως ορίζει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Πρόκειται για ένα αίτημα χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν εντάξει τις μέχρι ένα διάστημα «παγωμένες» εισφορές της πανδημίας στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και πλέον θα μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, όπως ισχύει και για τα χρέη προς την εφορία.

Αναλυτικά, η σχετική διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας ρύθμισης των έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν προς τον ΕΦΚΑ κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν τις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72, δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο ήρθε έπειτα από αίτημα χιλιάδων επιχειρήσεων, κρίθηκε δε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνσή τους λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και για την ευθυγράμμιση με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές. Σύμφωνα με την τροπολογία, το πρόγραμμα «πρώτο ένσημο» θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022 και αφορά την ένταξη για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προϋπηρεσία.

Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα, προβλέπεται επιδότηση έως 1.200 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για έξι μήνες. Το ποσό θα καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας ως εξής: 600 ευρώ σε 6 ισόποσες δόσεις απευθείας στον νέο που πιάνει για πρώτη φορά εργασία, εφόσον πρόκειται για πλήρη απασχόληση και 600 ευρώ στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Το «πρώτο ένσημο» αφορά και θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Επίσης, εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο «Εργάνη».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση –εφόσον το επιθυμεί– μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «πρώτο ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό «Συνεργασία». Με άλλες διατάξεις επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, ενώ προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ρούλα Σαλούρου Καθημερινή