Σε 24 από 12 αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση των οφειλετών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Οσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να σημειώνει πως ηλεκτρονικά θα μπορεί να γίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr