Τέσσερα εργοστάσια, δύο εκκοκκιστήρια (το ένα στην Καρδίτσα) και δύο νηματουργεία, συγκροτούν σήμερα τον εναπομείναντα, συρρικνωμένο όμιλο Ακκά. Αλλά ενώ η Ελληνική Υφαντουργία και οι συγγενείς μονάδες είχαν κύκλο εργασιών 100 εκατ. ευρώ, σήμερα ο όμιλος που απαρτίζεται από τα Εκκοκκιστήρια Θράκης, τη θυγατρικής τους, Κλωστήρια Θράκης, την τρίτη εταιρεία, Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας και τα Κλωστήρια Κιλκίς, πραγματοποιεί αθροιστικό τζίρο της τάξης των 35 εκατ., σύμφωνα με πηγές της διοίκησής τους.

Μέσω αύξησης κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια των βασικών μετόχων. αλλά και τη στήριξη των πιστωτριών τραπεζών μέσω αναδιάρθρωσης του δανεισμού, έχει καταφέρει τουλάχιστον στη ναυαρχίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης να εξυγιάνει τον ισολογισμό και για τη χρήση του 2018 η διοίκηση εκτιμά πως θα αυξήσει τα λειτουργικά της κέρδη.

Η εξυγίανση έχει προχωρήσει και στα Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας, αλλά εκκρεμεί ακόμα η επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού των Κλωστηρίων Κιλκίς.

Η όλη άσκηση μαρτυράει τις δυσκολίες που έχει όχι μόνον ο όμιλος Ακκά, αλλά το σύνολο του κλάδου. Εχοντας στραφεί στις εξαγωγές σε ποσοστό της τάξης του 90%, ο χρόνος που απαιτείται από την αγορά της πρώτης ύλης έως την εξόφληση των τιμολογίων από τους πελάτες στο εξωτερικό συχνά φθάνει έως και τους οκτώ μήνες. Η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι δυνατή πλέον από τις ελληνικές τράπεζες και η στενότητα των κεφαλαίων κίνησης δημιουργεί μεγάλο ζήτημα ρευστότητας στον κλάδο.

Ζ.Η. Με πληροφορίες από Ηλία Μπέλλο (Καθημερινή)