Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκηρύσσουν διαγωνισμό, ο οποίος έχει προθεσμία κατάθεσης προσφορών τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος εισαγωγής, ανάπτυξης & επικοινωνιακής στρατηγικής της νέας υπηρεσίας «Ηλεκτρική Ενέργεια ΕΛΤΑ».

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ και χρονικής διάρκειας 6 μηνών. Ήδη, από τον περασμένο Ιούλιο τα ΕΛΤΑ προμηθεύουν με ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν μόνα τους 640 εγκαταστάσεις τους, όπως καταστήματα, κέντρα διαλογής και διανομής. Από τον Απρίλιο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είχε παραχωρήσει στα ΕΛΤΑ την άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 350 MW για 20 έτη. 

Τα ΕΛΤΑ θέλουν να εκμεταλλευτούν το εκτεταμένο δίκτυο των 1500 καταστημάτων που διατηρούν σε όλη την ελληνική επικράτεια προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η επιλογή επικοινωνιακού φορέα, σύμφωνα με το σχετικό Spec, εκτιμάται ότι είναι μία κίνηση που φέρνει ακόμα πιο κοντά τα ΕΛΤΑ στο να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή, όπως έκανε πρόσφατα και η Αέριο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας