Τεράστια αύξηση πωλήσεων και κερδών, λόγω της πανδημίας και της στροφής του κόσμου σε ψηφιακά κανάλια αγορών, για την εταιρεία οnline delivery ιδιοκτήτρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της σημείωσε πέρυσι αύξηση της τάξεως του 49% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 64,4 εκατ. ευρώ, από 43,1 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 26,7% φθάνοντας στα 21,3 εκατ. ευρώ, από 16,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Η εκρηκτική άνοδος του τζίρου οφείλεται στη σημαντική αύξηση του αριθμού των παραγγελιών, γεγονός που οδήγησε και στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία ήταν 13,4 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2019. Υπολογίζεται δε ότι ο αριθμός των ημερήσιων παραγγελιών της efood έφτασε κάποιες ημέρες του 2020 στις 250.000-300.000 το 24ωρο.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε πέρυσι αύξηση 49% και διαμορφώθηκε στα 64,4 εκατ. ευρώ, από 43,1 εκατ. το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 23,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. 

Σημειώνεται ότι η efood εξαγοράστηκε το 2015 από τη γερμανική Delivery Hero. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr