Την λειτουργία ενός νέου συσκευαστηρίου κοπής τυριών σχεδιάζει η η θεσσαλική Μπίζιος που εδρεύει στην Ελασσόνα. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας, Δημήτρης Μπίζιος, το συσκευαστήριο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2020. 

Η εταιρεία έχει επίσης προχωρήσει στην κατασκευή νέας πρότυπης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μία επένδυση που ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας, εκτός από την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που μαζί με την αυξημένη παραγωγή βιοαερίου δίνει μία πολύ χαμηλή περίοδο αποπληρωμής, είναι κυρίως η ευκολία της διαδικασίας αλλά και η ποιότητα της εκροής που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε επαναχρησιμοποίηση του εξερχόμενου υγρού χωρίς την ανάγκη αερόβιας μετεπεξεργασίας, αναφέρει η εταιρεία. «Η μονάδα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία εντός διμήνου και σε συνδυασμό με τη σύνδεση της εγκατάστασης με φυσικό αέριο και τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας», τονίζει ο κ. Μπίζιος. 

Να σημειωθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο της Μπίζιος, ύψους 5 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει την παραπάνω μονάδα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στοχεύει στην επέκταση πωλήσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ 

Με τις πωλήσεις της εταιρείας να ξεπερνούν τα 26 εκατ. ευρώ το 2018, ο κ. Μπίζιος εκτιμά ότι σε επίπεδο δεκαμήνου η γαλακτοβιομηχανία κινείται στα ίδια επίπεδα και παρόμοια θα διαμορφωθούν και τα αποτελέσματα του 2019. 

Σε ό,τι αφορά την εξαγωγική της δραστηριότητα, το δίκτυο πωλήσεων της Μπίζιος καλύπτει γεωγραφικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ. 

Κύρια στρατηγική για την επόμενη τριετία είναι η επέκταση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ λόγω της μείωσης της ρευστότητας στην εσωτερική αγορά, η θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία εξετάζει τη διεύρυνση στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Χριστίνα Παπαγιάννη foodreporter