«Εκτός μόδας» βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό η μετοχή των Βολιώτικων Μύλων Λούλη, καθώς ένα χρόνο πριν διαπραγματευόταν κοντά στα 3,5 ευρώ και στις μέρες μας γυροφέρνει το επίπεδο των 2,7.

Άλλοι αποδίδουν την πτώση της μετοχής στα χαμηλότερα κέρδη του 2020 (στο εννεάμηνο, τα προ φόρων αποτελέσματα υποχώρησαν από τα 2,68 στο 1,999 εκατ. ευρώ) και άλλοι στις πωλήσεις τίτλων από μέτοχο που διαθέτει «καλό πακέτο».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αναλυτές εκτιμούν πως ο εισηγμένος όμιλος έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης αποτελεσμάτων μέσα στο 2021.

Πρώτον, γιατί μετά την περυσινή αναχρηματοδότηση, κατάφερε να περιορίσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής του, γεγονός που θα αρχίσει να απεικονίζεται στις φετινές λογιστικές καταστάσεις.

Δεύτερον, γιατί στη θυγατρική Kenfood που επηρεάστηκε πέρυσι αρνητικά από την πανδημία (πωλήσεις και μέσω HORECA), φέτος ελπίζεται πως από την άνοιξη και μετά η κατάσταση θα αρχίσει να ομαλοποιείται, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο (περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19).

Και τρίτον, γιατί η θυγατρική της Βουλγαρίας, που ξεκίνησε τις πωλήσεις της το πρώτο τρίμηνο του 2020, επιβαρύνθηκε πέρυσι με τα έξοδα αρχικής λειτουργίας.

ΥΓ: Οφέλη θα προκύψουν για την εισηγμένη, σε περίπτωση που τελικά καταφέρει να αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία (κυρίως τον εξοπλισμό) των πρώην Μύλων Χατζηκρανιώτη.

Euro2day.gr