Συνεχίζεται η εξαγορά μικρών εταιρειών από μεγάλους ομίλους Πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. H Epsilon Net ανακοίνωσε την εξαγορά, έναντι μισού εκατ. ευρώ, του 51% της Digital 4U, που δραστηριοποιείται και στη Λάρισα στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων (π.χ. βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης - SEO).

H Digital 4U ιδρύθηκε το 2013, διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και το 2021 ενίσχυσε, σε ετήσια βάση, κατά 27% τον κύκλο εργασιών, σε 1,36 εκατ. ευρώ και κατά 75%, σε 229.000 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda). Η εταιρεία τέλη 2021 είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 314.000 ευρώ.

H Epsilon Net θα ενισχύσει το ποσοστό της στην Digital 4U στο 60%. Το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας θα εξακολουθήσει να ανήκει στους βασικούς ιδρυτές της, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Κωστούλας, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος, ελέγχοντας παράλληλα το 24,5% της Digital 4U, ποσοστό που θα περιοριστεί στο 20% μετά την αναμενόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

H εξαγορά της Digital 4U εντάσσεται στις κινήσεις για επέκταση σε συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Προς την ίδια κατεύθυνση, στις αρχές της χρονιάς η Epsilonnet προχώρησε στην εξαγορά της CSA, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ, κίνηση που επέτρεψε στην εταιρεία πληροφορικής να εισέλθει στην αγορά του λογισμικού για φαρμακεία. Κατά τη φετινή χρονιά η κινητικότητα στο μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην πληροφορική είναι έντονη και συμβαδίζει με το συνεχώς διευρυνόμενο αντικείμενο για υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού είτε για το Δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Πιστή στη στρατηγική της μεγέθυνσης μέσω εξαγορών παραμένει και η Entersoft, η οποία αρχές της χρονιάς εξαγόρασε την Λαρισινή Logon, που υλοποιεί έργα λογισμικού για επιχειρήσεις, με το συνολικό τίμημα να τοποθετείται σε 1,3 εκατ. ευρώ.

Πριν από μερικούς μήνες, η Real Consulting ολοκλήρωσε την εξαγορά, προς 741.000 ευρώ, του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Cloudideas, που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Salesforce.

Z.H. thessaliaeconomy.gr