Στη λήψη δανείου, ύψους 12.943.786,36 ευρώ, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων και για ληξιπρόθεσμες οφειλές στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόκειται για την αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Τρικκαίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αποφάσισε πριν 1 μήνα κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εισήγηση του υπερδανείου έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο από την Οικονομική Υπηρεσία.