Στη ίδρυση του μη κερδοσκοπικού φορέα με επωνυμία «Αστική Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας και Δικτύου Επιχειρήσεων Κοινωνικής και Μικρομεσαίας Οικονομίας» (SEE GR) προχώρησαν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας, Ηπείρου, και Χανίων και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η προσέλκυση και κινητοποίηση κεφαλαίων και άλλων πόρων για την υποστήριξη και ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες και ικανές  να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο, επιτελώντας παράλληλα κοινωνικό ή και  περιβαλλοντικό έργο. 

To SEE GR, του οποίου η ιδρυτική Γενική Συνέλευση έγινε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, είναι ένα από τα πιλοτικά έργα κοινωνικής χρηματοοικονομικής που στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ως φορείς με παράδοση και έργο στις τοπικές κοινότητες, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την δημιουργία ενός καινούργιου φορέα για την στήριξη των επιχειρήσεων που δημιουργούνται μέσα από αυτές, και ιδιαίτερα τις μικρές και τις κοινωνικές, οι οποίες χρειάζονται, για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη τους, ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, γενικός διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. 

Η ίδρυση του φορέα είναι το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη ενός «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων», το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.