Ολοταχώς προς νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της οδεύει η Alpha Bank. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τους όρους και τις λεπτομέρειες του προγράμματος εντός του Σεπτεμβρίου και αφετηρία για την εκκίνηση του σχεδίου αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, που συνοδεύθηκε από τη μεταφορά περίπου 800 εργαζομένων της Alpha Bank στην εταιρεία διαχείρισης Cepal, η οποία πέρασε στην κυριότητα της Davidson Kempner.

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί βασικό πυλώνα του project Tomorrow και η τράπεζα έχει πάρει πρόβλεψη για 97 εκατ. ευρώ από το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους για την κάλυψη του κόστους από το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Με βάση τα στοιχεία του α΄ τριμήνου, το προσωπικό στην Ελλάδα αριθμεί 6.320 υπαλλήλους και το δίκτυο 328 καταστήματα και έχει ήδη περιοριστεί κατά 1.474 άτομα και 115 καταστήματα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018.

thessaliaeconomy.gr