Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016, η εταιρεία επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας ελιών Σιούρας, η οποία βρίσκεται στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, είδε τα έσοδά της να αυξάνονται σε ποσοστό 9,5% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, με τις πωλήσεις να αγγίζουν τα 23,2 εκ. ευρώ, αλλά η κερδοφορία συμπιέστηκε προς τα κάτω. Η αυξημένη τιμή προμήθειας της επιτραπέζιας ελιάς και η αδυναμία μετακύλισης του αυξημένου κόστους προς τις τιμές των τελικών προϊόντων εκτιμάται ότι είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες συμπίεσης των κερδών της Σιούρας Α.Ε. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 0,405 εκατ. ευρώ, κινούμενα πτωτικά σε ποσοστό 60% σε σχέση με την περασμένη οικονομική χρήση, ενώ η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με το 2,7% των πωλήσεών της. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 0,46 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2015-2016 είναι οι μεγαλύτερες που έχει σημειώσει τα τελευταία 12 έτη. Αυτό οδηγεί την εταιρεία στο να θεωρεί ότι οι πωλήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016-2017. 

Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 78 εργαζόμενους, έναντι 71 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,21 εκατ. ευρώ, έναντι 1,03 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,21 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,08 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1977, αλλά προϋπήρχε ως ατομική επιχείρηση της οικογένειας Σιούρας από το 1926 στην περιοχή του Πηλίου στον νομό Μαγνησίας και από το 1965 με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. στην περιοχή Αγριά του Βόλου, όπου είχε κατασκευάσει βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς, με στεγασμένους χώρους 5.200 τ.μ. Το 1996 ξεκίνησε την κατασκευή νέας μονάδας, στην οποία μεταφέρθηκε το 1999, με στεγασμένους χώρους 8.000 τ.μ. σε έκταση 15 στρεμμάτων στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου Μαγνησίας. Διαθέτει περί το 95% των προϊόντων της στις αγορές Αυστραλίας, Αυστρίας, αλλά και σε: Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μάλτα, Νότιος Αφρική, Ρωσία και Σαουδική Αραβία. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν το εμπορικά σήματα «Selia», «Agria» και «Apollon». Τυποποιεί ελιές και με σήματα τρίτων, μεταξύ άλλων για τις διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες «Spar» και «Maxima».

ΠΗΓΗ: imr.gr