Σε έξι συνεδριάσεις, η μετοχή της Επίλεκτος έχασε το 22% της αξίας της. Πολλοί αποδίδουν την πίεση στην αποχώρηση του πολύπειρου Ευριπίδη Δοντά από τη θέση το προέδρου αλλά και από το ΔΣ της εταιρείας, για λόγους υγείας. Η Φαρσαλινή Επίλεκτος είναι η μεγαλύτερη κλωστοϋφαντουργική μονάδα στην Ελλάδα με εξαγωγικό προσανατολισμό και πελάτες, μεταξύ άλλων, γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BMW. Επίσης, είναι από τις πρώτες εισηγμένες που επένδυσε στις ΑΠΕ και έχει υπολογίσιμα έσοδα κάθε χρόνο από το συγκεκριμένο τομέα. 

Η «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.», ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την παραίτηση του κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά, για λόγους υγείας, τόσο από την ιδιότητά του ως Προέδρου όσο και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ το Δ.Σ. αποφάσισε παμψηφεί την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή του κ. Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου ως νέου μέλους.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, Πρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος

2. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος

3. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος

4.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος

5.Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος

6. Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος

7.Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8.Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9.Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr