Η ICAP Θεσσαλίας συγκέντρωσε σε έναν πίνακα το top 100 των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του 2015. Ποιοι είναι, όμως, εκείνοι οι κλάδοι της θεσσαλικής επιχειρηματικότητας που σημειώνουν τους μεγαλύτερους τζίρους σε σύνολο και ποιες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται σε αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP;

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 100 πιο ισχυρών θεσσαλικών επιχειρήσεων ξεπέρασε το 2015 τα 2.2 τρις ευρώ. Από αυτά, τα 1.593.401.304 ευρώ προέρχονται από τις δραστηριότητες της βιομηχανίας ειδών διατροφής, η οποία είναι και ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της θεσσαλικής επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2015.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. είναι η επιχείρηση με τον μεγαλύτερο τζίρο στην κατηγορία αυτή. Το εμπόριο διαφόρων ειδών από ποικίλες δραστηριότητες στις 100 μεγαλύτερες σε κύκλο εργασιών επιχειρήσεις της Θεσσαλίας έφτασε σε ύψος τζίρου τα 444.496.491 ευρώ, απασχολώντας 28 επιχειρήσεις από τις 100 που φιλοξενεί στη σχετική κατάταξη η ICAP Θεσσαλίας, ενώ η μεγαλύτερη σε τζίρο εταιρεία για το 2015 της λίστας είναι η Λέφας-Φωστήρας-Γκλάρας ΑΕΒΕ, με συνολικό τζίρο 98.262.914 ευρώ, από το εμπόριο καπνικών και άλλων προϊόντων.

H βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων και κατασκευών είχε συνολικό κύκλο εργασιών 208.773.316 ευρώ, οι τεχνικές-οικοδομικές επιχειρήσεις σημείωσαν σύνολο κύκλου εργασιών 182.510.839 ευρώ, η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είχε συνολικό κύκλο εργασιών 181.756.236 ευρώ. Αξιοσημείωτη παρουσία, τέλος, στο θεσσαλικό επιχειρείν είχαν, σύμφωνα με την κατάταξη της ICAP Θεσσαλίας, τόσο οι ιατρικές υπηρεσίες όσο και οι χερσαίες μεταφορές.