Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων στη Μαγνησία, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, κα Ελένη Κολιοπούλου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, στα Γραφεία του Συνδέσμου.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει την επιτυχημένη και μακροχρόνια συνεργασία των εν λόγω φορέων, εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Τη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ
  • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως των ΜΜΕ
  • Την υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών
  • Την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και
  • Την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την προώθησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, το 2010, στα πλαίσια της συμμετοχής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, από τις αρχές του 2008, στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Μπασδάνης, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή, η οποία έχει αποδώσει ήδη σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Μαγνησίας, με τη διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών για την υποστήριξή τους στους τομείς της εξωστρέφειας και της καινοτομίας, και της συμμετοχής τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αναμένεται να ενισχυθεί επιπλέον, προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στις επιχειρήσεις της περιοχής. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους δύο φορείς, καθώς και η από κοινού κατάρτιση σχεδίου συνεργασίας για το 2017. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Συνδέσμου η Πρόεδρος Δ.Σ. κα Ε. Κολιοπούλου, η Γεν. Διευθύντρια κα Φ. Δαγλαρίδου και η Υπεύθυνη του Enterprise Europe Network-Hellas, κα Σ. Βαϊνά και εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος κ. Α. Μπασδάνης και ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Φ. Παναγόπουλος.