Συνεχίστηκε και στο εξάμηνο του 2022 η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Βιοκαρπέτ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της θεσσαλικής εταιρεία που εδρεύει στη Λάρισα, η σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας όσο και του περιθωρίου κέρδους οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση των υψηλών τιμών του αλουμινίου στην Ευρώπη κατά το εξάμηνο αλλά και στις συντονισμένες ενέργειες για τον έλεγχο του κόστους. Σε γενικές γραμμές, η σημαντική άνοδος των μεγεθών του ομίλου αποδίδεται στην πορεία της θυγατρικής, Exalco .

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε €4,88 εκατ. στο εξάμηνο του 2022. Στα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής χρονιάς, η εταιρεία αναφέρει τα ακόλουθα: • την κατασκευή του νέου αποθηκευτικού χώρου 6.000 τ.μ. στο Κουλούρι Λάρισας προϊόντων αλουμινίου • την παραλαβή της νέας πρέσας 2.300ΜΤ δυναμικότητας 11.000 τόνων προφίλ αλουμινίου • την αποπεράτωση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 10MW για την εταιρεία Βιοκαρπέτ, ο οποίος αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός του Σεπτεμβρίου του 2022 • την ολοκλήρωση της κατασκευής του υποσταθμού δυναμικότητας 100MW Επιπλέον, καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της άδειας για Φ/Β 50MW, που κατέχει η Exalco. Τέλος, στους στόχους της διοίκησης του Ομίλου είναι να κατασκευαστούν ακόμη φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 10MW για την Εξάλκο και 5MW για την Βιοκαρπέτ, βάσει των αδειών που κατέχουν οι εταιρείες.

Οι εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του 2022

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους το εξάμηνο του 2022. Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ ανταποκρίθηκε και προσαρμόστηκε στις διακυμάνσεις των τιμών που επηρέασαν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Το τελευταίο τρίμηνο του 2022, τα περιθώρια κέρδους αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της υποχώρησης της τιμής του αλουμινίου και εξαιτίας της περαιτέρω αύξησης του ενεργειακού κόστους, η οποία θα επηρεάσει πτωτικά την εγχώρια και διεθνή ζήτηση.

Η διοίκηση ευελπιστεί ότι η πτωτική τάση της ζήτησης θα έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και σε συνδυασμό με τη σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, η αγορά θα επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά και ουσιαστικά θα μιλάμε για μία χρονική μετατόπιση του τζίρου για το 2023. Σε γενικές γραμμές αναμένει αύξηση του τζίρου και βελτίωση των αποτελεσμάτων λόγω εποχικότητας των πωλήσεων στο τελευταίο τετράμηνο του έτους, όπου πραγματοποιείται το 75% του συνολικού τζίρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΞΑΜΗΝΟ (σε €χιλ.)

Κύκλος εργασιών

2022: 131.477

2021: 90.061

Μεταβολή: 45,99%

Μικτό κέρδος

2022: 26.156

2021: 14.711

Μεταβολή: 77,8%

Κέρδη προ φόρων

2022: 7.514

2021: 1.902

Μεταβολή: 295,03%

Καθαρά κέρδη

2022: 6.978

2021: 1.725

Μεταβολή: 304,52%

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Μάκη Αποστόλου BnB daily)