Η Deloitte πραγματοποίησε έρευνε με σκοπό να εντοπίσει το ποιος είναι ο αντίκτυπος της διαφήμισης στην ευρωπαϊκή οικονομία, μετά από την παραγγελία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA). Τρία είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας, με βάση τα οποία μπορεί κανείς να πει με βεβαίοτητα ότι η διαφήμιση είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ των κρατών - μελών της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Deloitte:

  • Κάθε ευρώ που δαπανάται στη διαφήμιση εκτιμάται πως αυξάνει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά επτά ευρώ.
  • Η διαφήμιση συντηρεί περίπου 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δηλαδή το 2,6% των συνολικών θέσεων εργασίας στις χώρες της Ε.Ε.
  • Η διαφήμιση δημιουργεί προσωπικά και κοινωνικά οφέλη, χρηματοδοτώντας πλήρως ή εν μέρει τη λειτουργία των Μέσων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα απολαμβάνουν δωρεάν ή με χαμηλό κόστος.

ΠΗΓΗ: Businessnews.gr