Σε πτωτική τροχιά παρέμεινε η αγορά πλαστικών σωλήνων στη χώρα μας. Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.

Η εγχώρια παραγωγή πλαστικών σωλήνων ήταν πτωτική τα τελευταία χρόνια (με διψήφιο μέσο ρυθμό μείωσης), ενώ το 2016/15 κατέγραψε απώλειες της τάξης του 10% περίπου, αναφέρει η μελέτη.

Ανάλογη πορεία κατέγραψε η φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων και το 2016/15 παρέμεινε σε φθίνουσα τροχιά.

Το 2016 οι πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο εκτιμάται ότι απέσπασαν το 49% περίπου της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης, ενώ οι άκαμπτοι και εύκαμπτοι σωλήνες από PVC απέσπασαν ποσοστό 43% και 8% αντίστοιχα.

Η κατασκευαστική και η οικοδομική δραστηριότητα, η υλοποίηση δημόσιων έργων, καθώς και οι ανάγκες άρδευσης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση για πλαστικούς σωλήνες.