Ομιλητής στο το 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με θέμα: «Sowing the seeds of prosperity», που διοργανώθηκε από τον Economist, στη Λάρισα στις 03 Μαΐου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του χώρου της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και των επιστημών, ήταν ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος κ. Βασίλειος Μάρκου ως ένας εκ των ομιλητών της ενότητας: «Η αγροτική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: παράδοσης, τεχνογνωσία, καινοτομία».

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του ΔΟΕΒ, "ο κ. Μάρκου παρουσίασε τον κλάδο του βαμβακιού, που αποτελεί μία στρατηγική καλλιέργεια για την Ελλάδα καθώς απασχολεί πάνω από 55.000 αγρότες, συγκαταλέγεται στα τρία πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας, δίνοντας ευκαιρίες εργασίας σε περίπου 100.000 οικογένειες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μέχρι στιγμής δράσεις της ΔΟΒ, που υπενθυμίζεται ότι συστήθηκε μόλις το 2016, και στις οποίες συγκαταλέγονται:

• Ο έλεγχος του 1% της Ελληνικής παραγωγής, δημιουργώντας Εθνικό φάκελο Ποιότητας

• Ο έλεγχος των ποικιλιών (παραγόμενες & καλλιεργήσιμες) στην Ελλάδα, για να εντοπιστούν οι καλύτερες (ίνα & ποιότητα) και να προταθούν στους παραγωγούς να τις καλλιεργήσουν σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Σποροπαραγωγών.

• Ο έλεγχος των επιμολύνσεων στο Σύσπορο βαμβάκι.

• Η συλλογή και η ενοποίηση όλων των πληροφοριών για το ελληνικό βαμβάκι σε έναν ιστότοπο! www.hca.org.gr

• Η ενημέρωση των παραγωγών προκειμένου να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις (καλλιεργητικές & εμπορικές)

• Ενέργειες προς την κατεύθυνση πιστοποίησης του ελληνικού βαμβακιού κατά το Εθνικό Πρότυπο AGRO 2.1 - 2.2. και η δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος Βάμβακος μαζί με τους Ισπανούς

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής παρότρυνε τους παραγωγούς για τη δημιουργία ομάδων καλλιεργητών για επίτευξη οικονομιών κλίμακος στην αγορά αγροεφοδίων αλλά και στην πώληση προϊόντος, τη χρήση Τραπεζικών Καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας, ώστε να λαμβάνεται η έκπτωση του Μετρητοίς στις Αγορές, την υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας, εξοικονομώντας σε λίπανση, άρδευση και λοιπές εισροές, την επιλογή της ποικιλίας με την μεγαλύτερη απόδοση σε ίνα και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, την πιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας, καθώς και τη σωστή πώληση του βάμβακος.

Τελειώνοντας, την ολιγόλεπτη ομιλία του ο κ. Μάρκο τόνισε: «Όπου παράγεται βαμβάκι υπάρχει πλούτος, δυναμική παραγωγή και πρόοδος. Γι’ αυτό και το βαμβάκι έχει επικρατήσει να λέγεται: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ!!!! Ακολουθήστε μας!!!».