Η Quest Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ» εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» έναντι τιμήματος 2.955.366 ευρώ.

Η εταιρεία «ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 2.994 MW, στη θέση «Δρόμος Βυλλιώτικος» του Δήμου Θηβαίων ΠΕ Βοιωτίας.