Στην εταιρεία επενδύσεων Β ΓΚΟΥΠ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που εδρεύει στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, πούλησε η Λαρισινή Exalco την θυγατρική της Φως Ελέας Α.Ε. η οποία εξειδικεύεται σε ενεργειακά έργα και έχει έδρα την Λάρισα στις εγκαταστάσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ.

Το τίμημα ανήλθε σε 1.233.000 € και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, "η πώληση αυτή βελτιώνει τα οικονομικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ αλλά και του Ομίλου Βιοκαρπέτ".

Η Φως Ελέας ιδρύθηκε το 2012 και διαθέτει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στη θέση Αλαταριές στη Χάλκη Λάρισας και στη θέση Τσουμάρη στη Νίκαια Λάρισας, συνολικής ισχύος 496,80 kw έκαστο.

Thessaliaeconomy.gr