Την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση ενός ασύρματου κόμβου ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Μαυρέλι του Δήμου Καλαμπάκας ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκεται για τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet με ασύρματο τρόπο σε αγροτικές περιοχές της περιφέρειας, ένα έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία Rural Connect, η οποία προέρχεται από την ένωση προσώπων Intrakat και Intracom Holdings (Όμιλος Κόκκαλη). Από την ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν προκύπτει το ποια θα είναι η εμβέλεια και οι περιοχές κάλυψης του δικτύου. 

H Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε. είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής ανοικτής πρόσβασης σε αγροτικές "λευκές" περιοχές, δηλαδή περιοχές που δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής σε αδειοδοτημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με τελικό σκοπό την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών στο πληθυσμό των περιοχών-στόχων, μέσα από ένα μοντέλο Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. 

Η Rural Connect αναλαμβάνει ανάλογα έργα σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος, το Ιόνιο και η Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη Θεσσαλία.