Αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των ακινήτων αναμένονται από το 2018 και έπειτα, οπότε αναμένεται να καταργηθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο γνωστός σε όλους μας ΕΝΦΙΑ. Ο νέος φόρος, σύμφωνα με τις εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος και Ημερησία, θα υπολογίζει τόσο τις κατοικίες όσο και τα κτήρια επαγγελματικής στέγης, αλλά και τις αποθήκες, τα οικόπεδα και τους αγρούς.

Από το νέο φόρο που σχεδιάζει η κυβέρνηση δεν θα γλυτώσουν ούτε οι λοιπές εδαφικές εκτάσεις, οι καταθέσεις, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, ο χρυσός, τα τιμαλφή, αλλά και οι καταθέσεις σε τράπεζες. Στην παρούσα φάση δεν έχει γίνει γνωστό το ποιοι θα είναι οι συντελεστές με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται ο φόρος για κάθε ένα από τα παραπάνω, αλλά οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν ως προς την εφαρμογή κλιμακωτών συντελεστών που δεν αποκλείεται να λαμβάνουν υπόψη τους όλα όσα έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο των πολιτών.

Είναι προφανές ότι γίνεται μία έντονη προσπάθεια να εντοπιστούν περιστατικά φοροδιαφυγής, ενώ η εφαρμογή του νέου φόρου είναι πιθανό να δημιουργήσει περαιτέρω επιβαρύνσεις στους πολίτες. Μένει να δούμε πόσο δίκαιο θα είναι το σύστημα υπολογισμού του νέου φόρου όταν αυτός παρουσιαστεί.