Σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο νόμου, το οποίο επεξεργάζεται η Κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις με χρέη σε τράπεζες που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ θα μπορούν να έρχονται σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, για ρύθμιση των χρεών, ενώ από αναλυτές εκφράζεται η βεβαιότητα ότι το μέτρο θα αφορά όχι μόνο σε χρέη προς τις Τράπεζες, αλλά και σε οφειλές μίας επιχείρησης προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής έξι θα είναι τα βήματα της διαδικασίας για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό:

  • Υποβολή αίτησης. Στο στάδιο αυτό θα ελέγχεται και το κατά πόσο η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας πληροί τα κριτήρια ένταξης στην εξωδικαστική διαδικασία.
  • Με την υποδοχή της αίτησης για την υποβολή της οποίας θα απαιτείται η καταβολή παραβόλου (από 200 έως 400 ευρώ) θα γίνεται η ανάθεση σε συντονιστή μέσα από το μητρώο των επαγγελματιών που έχουν αυτή την ιδιότητα.
  • Ο συντονιστής θα καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνάντηση εντός 15 ημερών, κατά την οποία θα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες λύσεις για τη διευθέτηση της οφειλής.
  • Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις κατά τις οποίες θα συζητούνται οι προτεινόμενες λύσεις και αφού έχει διασφαλιστεί πρόοδος δηλαδή αφού συναινεί στην παράταση το 60% των πιστωτών. Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.
  • Θα παρουσιάζεται η τελική λύση που θα πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη του 60% των πιστωτών ή του 40% όσων έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η λύση για ρύθμιση των οφειλών και ενδεχόμενο «κούρεμα» θα προβλέπει την εξόφληση της οφειλής με κατανομή των δόσεων βάσει της κατανομής των χρεών κάθε πιστωτή. Κάθε πιστωτής θα διασφαλίζεται ότι θα πάρει όσα θα έπαιρνε σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
  • Η συμφωνία θα επικυρώνεται και θα ενεργοποιείται, δεσμεύοντας το σύνολο των πιστωτών.

Μένει να δούμε το τελικό σχέδιο νόμου που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση, καθώς η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον το μέτρο. 

ΠΗΓΗ: Sofokleousin.gr