Ακόμα και για τις αγροτικές επενδύσεις του Σάκη Ρουβά στη Θεσσαλία αμείβονταν η εταιρεία progressive του μάνατζέρ του Κωνσταντίνου Καφίρη που διαχειρίζονταν την εικόνα του.

Η διαταγή πληρωµής φαίνεται, σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Καφίρη, ότι δεν ήταν παρά µόνο η αρχή µιας δικαστικής διαµάχης στην οποία λένε ότι το συνολικό ποσό διεκδίκησης θα φτάσει στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 400.000 ευρώ. 

Η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τον Κωνσταντίνο Καφίρη, Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες, έχει ήδη καταθέσει δύο επιπλέον αγωγές. Μία για την εταιρεία καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του ποπ σταρ και µία για την SK Κτηνοτροφική εταιρεία, µέσω της οποίας ο Σάκης Ρουβάς δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα της πράσινης ενέργειας στην Καρδίτσα και στην οποία ο Κ. Καφίρης είχε αναλάβει επίσης το κοµµάτι της επικοινωνίας της. 

Όπως έχει γράψει κατ΄επανάληψη το thessaliaeconomy.gr, o τραγουδιστής ξεκίνησε µια νέα επιχειρηµατική προσπάθεια στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής και της ενέργειας. Συγκεκριµένα, ο κ. Ρουβάς προχώρησε στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, στον τοµέα των θερµοκηπίων, της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, όπως βιοµάζα και βιοαέριο. 

Η εταιρεία SK Κτηνοτροφική συστήθηκε πριν από έναν χρόνο, µε διάρκεια 50 έτη και αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ, το οποίο «καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε καταβολή µετρητών από τον ιδρυτή Αναστάσιο Ρουβά, καλλιτέχνη» που κατέχει και τις 1.000 ονοµαστικές κοινές µετοχές αξίας 24 ευρώ η καθεµία. 

Ο τραγουδιστής τους τελευταίους µήνες έχει επισκεφθεί πολλές φορές την περιοχή της Καρδίτσας, όπου και αγόρασε έκταση για την κατασκευή µιας υπερσύγχρονης µονάδας πράσινης ενέργειας, και συγκεκριµένα την παραγωγή ρεύµατος από βιοαέριο που θα παράγεται από απόβλητα βιοµηχανικού σφαγείου. 

Πρόκειται για µια υπερσύγχρονη µονάδα παραγωγής µε σκοπό τη συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας ισχύος 500 kW. 

Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται στη θέση Ερρίκος, στην Κτηµατική Περιφέρεια Αγίου Βησσαρίου του ∆ήµου Σοφάδων Καρδίτσας, σε έκταση 37 στρεµµάτων. Οι εργασίες για τη µονάδα βρίσκονται στην τελική φάση. Μάλιστα ο γνωστός τραγουδιστής µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας επισκέφτηκε αρκετές φορές τη µονάδα προκειµένου να αξιολογήσει την πρόοδο των εργασιών. 

Αλλωστε παράλληλα µε τις εργασίες έπρεπε να τρέξουν και τα συµβόλαια µε αγρότες και κτηνοτρόφους που θα συνεργαστούν µε την εταιρεία του Ρουβά. 

Στον κεντρικό σχεδιασµό προβλέπεται επίσης η κατασκευή υδροπονικού θερµοκηπίου πλησίον της µονάδας -σε πρώτη φάση µε ντοµάτα-, που θα ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση της µονάδας παραγωγής βιοαερίου. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τοπικούς φορείς, επιθυµία του Σάκη Ρουβά είναι να κατασκευαστούν θερµοκήπια που θα παράγουν βιολογικά προϊόντα και θα θερµαίνονται µε την ενέργεια που θα παράγει η µονάδα. 

Το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για τις ΑΠΕ ξεκινάει από παλιά, όταν το 2013 εξέταζε µαζί µε τον αδελφό του µια πιθανή επένδυση σε άλλη περιοχή της Καρδίτσας, όπου όµως δεν υπήρχε διαθέσιµο δίκτυο για τη διοχέτευση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

Z.H. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Κατερίνα Φάκα - people)