Αίτηση πτώχευσης κατά της τεχνικής εταιρείας Τοξότης του Καρδιτσιώτη Χρήστου Καλογρίτσα κατέθεσε η εταιρεία Ιντερμπετόν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η αίτηση πτώχευσης είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2020, αλλά η διαδικασία αναβλήθηκε για τον Μάρτιο.

Με την αίτησή της, η Ιντερμπετόν, ως ένας εκ των πιστωτών της Τοξότης, ζητά:

-να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

-να ορισθεί ημέρα παύσης των πληρωμών η 5η Ιουλίου 2019.

-να διορισθεί Εισηγητής Δικαστής της πτώχευσης και προσωρινός σύνδικος της πτώχευσης.

-να ορισθεί χρόνος συνέλευσης των πιστωτών για την εκλογή οριστικού συνδίκου και τη σύνταξη του πίνακα των πιστωτών.

-να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

Z.H. thessaliaeconomy.gr