Σε ακόμη λιγότερο χρόνο γίνεται πλέον η σύσταση μιας επιχείρησης, καθώς διασυνδέθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης (e-ΥΜΣ) με τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, μέχρι πρότινος η σύσταση μιας εταιρείας ολοκληρωνόταν σε ελάχιστο χρόνο λαμβάνοντας αριθμό ΓΕΜΗ και

ΑΦΜ, όμως ο νόμιμος εκπρόσωπος/ιδρυτής της έπρεπε να κλείσει ραντεβού, να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επισκεφθεί ένα από τα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για να εγγραφεί και να λάβει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, διαδικασία που προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις, χρονοβόρες μετακινήσεις και ταλαιπωρία.

Πλέον απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να προσκομιστούν για την εγγραφή του.

Ηδη έχουν διεκπεραιωθεί 1.757 υποθέσεις λήψης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΕΦΚΑ) με τη σύσταση νέων εταιρειών με τρόπο αυτόματο και γρήγορο.

Καθημερινή