Μεγάλη η συμμετοχή του κοινού στην χθεσινοβραδινή έκτακτη γενική συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας. Για τα δικά της δεδομένα μιλάμε για κοσμοπλημμύρα καθώς η αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων γέμισε αντίθετα με τις λιγοστές παρουσίες όπως την είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Εκτός των άλλων η μεγάλη συμμετοχή αποτέλεσε και μια οργανωτική επίδειξη ισχύος της διοίκησης του συνεταιρισμού μετά τον τελευταίο θόρυβο και όσα γράφτηκαν. 

Το μυστικό ήταν βέβαιη η πολυπόθητη απαρτία των 400 ατόμων, στην τρίτη και καθοριστική των αποφάσεων γενική συνέλευση, η οποία τελικώς επετεύχθη και με το παραπάνω. 

Έχοντας δεδομένη την εγκριτική πλειοψηφία των μελών ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής της τράπεζας κ.κ. Λάππας και Βαρελάς, ανακοίνωσαν τα σχέδια για την νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας η οποία επιφύλασσε εκπλήξεις. Το υπό έκδοση ομόλογο δεν ήταν ένα αλλά δύο και μάλιστα το δεύτερο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ομόλογο που θα απευθύνεται σε μεριδιούχους έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Θα είναι μειωμένης εξασφάλισης, 7ετούς διάρκειας και στόχο να αντλήσει 4 εκ. ευρώ. Η τιμή της κάθε ομολογίας ορίστηκε στις 20.000 χιλιάδες ευρώ. Το ύψος του επιτοκίου δεν ανακοινώθηκε αλλά, όπως ειπώθηκε, θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς. Η δυνατότητα εκτοκισμού θα είναι εξάμηνη ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα πρόωρης εξόφληση υπό προϋποθέσεις οι οποίες όμως μένει να διευκρινιστούν. 

Το δεύτερο ομόλογο, επίσης μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο προορίζεται για θεσμικούς, θα είναι ύψους 1,5 εκ. ευρώ και αόριστης διάρκειας. Το επιτόκιο θα καθοριστεί με βάση τα δεδομένα της αγοράς, ενώ η τιμή της κάθε ομολογίας ορίζεται στις 50.000 ευρώ. Ο εκτοκισμός θα είναι εξαμηνιαίος και θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης αλλά επίσης υπό προϋποθέσεις.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι η έκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου θα προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας αν αυτοί βρεθούν κάτω από τα όρια που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Μια ακόμα σημαντική απόφαση, την οποία ενέκρινε η χθεσινή γενική συνέλευση, ήταν η μείωση της τιμής της συνεταιριστικής μερίδας από τα 36,69 ευρώ στα 25 ευρώ. Διευκρινίστηκε πάντως ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν θα επηρεάσει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Όλα τα θέματα που τέθηκαν προς έγκριση από τη διοίκηση πέρασαν παμψηφεί ενώ, παρότι ζητήθηκε, δεν υπήρξε ούτε μια διευκρινιστική ερώτηση από το κοινό.

Ο πρόεδρος της τράπεζας Θεσσαλίας Τάσος Λάππας εμφανώς ικανοποιημένος, κλείνοντας τις εργασίες της γενικής συνέλευσης, ευχαρίστησε τους παριστάμενους με την υπόσχεση ότι η τράπεζα θα συνεχίσει την πορεία πιο χρήσιμη, ισχυρή και δημιουργική.

*Πριν από την έναρξη της διαδικασίας προβλήθηκε στους μεριδιούχους το νέο τηλεοπτικό σποτ της τράπεζας Θεσσαλίας.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr