Μετά την Τράπεζα Θεσσαλίας (βλέπε παραπλεύρως), το thessaliaeconomy.gr πληροφορείται ότι αντίστοιχο κλιμάκιο ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται, από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, και την Καρδίτσα όπου διεξάγει έλεγχο στην συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Προφανώς ο έλεγχος περιλαμβάνει, όπως και στην περίπτωση της Τράπεζας Θεσσαλίας, ελέγχους στο σύνολο των πεπραγμένων και κυρίως των δανειοδοτήσεων με έμφαση στα δάνεια των επιχειρήσεων και στους όρους με τους οποίους αυτά χορηγήθηκαν, αλλά και σε δανειοδοτήσεις στελεχών της τράπεζας ή μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr