Από την εταιρία FINANCIAL BUSINESS SYSTEMS Δρ. Δημήτριος Καμπούρης και Συνεργάτες ανακοινώνεται ότι, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ., θα παρουσιασθεί το θέμα: «Σενάρια ακραίων καταστάσεων επιδείνωσης της επιχειρηματικότητας σε συνθήκες πληθωρισμού και υψηλού ενεργειακού κόστους».

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες της εισήγησης θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:

Το επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα

Η οικονομική ταυτότητα του νομού Λάρισας (ΑΕΠ, Ανεργία, Δημογραφικό)

Ο πληθωρισμός και το ενεργειακό κόστος απειλή για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ο επιχειρηματικός κίνδυνος

Τραπεζικό περιβάλλον: Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης απαιτήσεων, Ρυθμίσεις, Αναδιαρθρώσεις, Αναχρηματοδοτήσεις και Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Εμπειρίες και πρακτικά προβλήματα.

Η μέτρηση του επιπέδου βιωσιμότητας μιας επιχείρησης ως και τα όρια και αντοχές της σε σενάρια (συνθήκες) ύφεσης.

Τρόποι αντιμετώπισης του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους και δυνατότητες μετακύλισής του στις πωλήσεις.

Παρουσίαση ενός μηχανισμού προστασίας της επιχείρησης από τις έντονες αναταράξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός τριών (3) επιπέδων.

Στο τέλος της εισήγησης θα παρουσιασθεί η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της FBS που εξετάζει για τον Ν. Λάρισας:

Τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων

Τη φερεγγυότητα και τον κίνδυνο των επιχειρήσεων

Ο επίλογος της εισήγησης θα είναι η μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Ν. Λάρισας.

Το θέμα της εισήγησης και οι επιμέρους θεματικές ενότητες αποτελούν πρόσκληση και πρόκληση για κάθε επιχειρηματία ή επαγγελματία.