Στο πλαίσιο επιτάχυνσης των ενεργειών για την ολοκλήρωση του έργου "Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του Άξονα Αθήνα - Λάρισα - Προμαχώνας", παραδόθηκαν στον ΟΣΕ για χρήση 190 χλμ γραμμής στο βόρειο τμήμα του άξονα, πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα σιδηροδρομικά συστήματα.

Οι δοκιμές ήταν επιτυχημένες και έτσι υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ, ΟΣΕ και της αναδόχου, Τομή ΑΒΕΤΕ-Alstom. Πρόκειται για τα συστήματα σηματοδότησης του τμήματος ΤΧ1(Θεσσαλονίκη) – Στρυμόνας – Προμαχώνας και του συστήματος τηλεδιοίκησης για το σύνολο του άξονα Πλατύ- ΤΧ1 - Προμαχώνας και ΤΧ1 –ΤΧ5, ήτοι συνολικού μήκους περίπου 190 χιλιομέτρων σιδηροδρομικού Άξονα.

Στα αντίστοιχα τμήματα του άξονα, η παράδοση προς χρήση στον ΟΣΕ του εγκατεστημένου συστήματος ETCS επί γραμμής (Σύστημα Αυτόματης Προστασίας Συρμών), το οποίο έχει εγκατασταθεί από τη σύμβαση προμήθειας: "Προμήθεια Συστήματος Γραμμής ETCS Επιπέδου 1 με Συναφείς Υπηρεσίες", μετά την επιτυχή διεξαγωγή δοκιμαστικών δρομολογίων με συρμούς εξοπλισμένους με αντίστοιχο σύστημα ETCS.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ και της αναδόχου Κοινοπραξίας, ΤΕΡΝΑ-THALES, πρωτόκολλο παράδοσης περαιωμένου τμήματος ETCS στα τμήματα γραμμής Πλατύ – ΤΧ1, μήκους 38 χλμ. και ΤΧ1 – ΤΧ5 μήκους 7 χλμ., αλλά και Πρωτόκολλο Παράδοσης για Δοκιμαστική Λειτουργία του τμήματος ΤΧ1 – Προμαχώνας, μήκους 145 περίπου χλμ.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Νικόλας Ταμπακόπουλος BnB Daily)