Τη µεγάλη ευκαιρία στον χώρο της φαρµακευτικής κάνναβης φαίνεται να αναζητούν ολοένα και περισσότεροι επενδυτές που συνωστίζονται στα γραφεία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης για να λάβουν άδεια για την καλλιέργεια και τη µεταποίησή της.

Σχεδόν έναν χρόνο µετά τη δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου έχουν κατατεθεί 59 αιτήσεις, ενώ έχουν αδειοδοτηθεί ήδη 7 εταιρείες σε διάφορες περιοχές της χώρας παρά την πολυπλοκότητα λόγω της αυστηρότητας των µέτρων ασφαλείας. 

Κάτι που δηµιουργεί προσδοκίες τόσο στους ίδιους τους επιχειρηµατίες όσο και στους εκπροσώπους της κυβέρνησης ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσει έναν νέο, ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. «Είναι µια αγορά που δηµιουργείται από το µηδέν και αυτή τη στιγµή όλοι ψάχνουν τη µεγάλη ευκαιρία, το Ελ Ντοράντο», λέει παράγοντας που επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί στην αγορά στο σκέλος του τεχνολογικού και ιατρικού εξοπλισµού, επισηµαίνοντας ότι «πρόκειται για κάτι που αναπτύσσεται παγκοσµίως, οπότε τα περιθώρια είναι αντικειµενικά µεγάλα». 

Μέχρι στιγµής έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης σε 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ και εκτιµώµενης απασχόλησης άνω των 500 ατόµων. 

Σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, άλλα 4 σχέδια είναι στο στάδιο των υπογραφών. Για τις τελευταίες, η συνολική εκτιµώµενη επένδυση ανέρχεται στα 62,63 εκατ. ευρώ και οι θέσεις εργασίας σε 318 και θα βρίσκονται σε Κιλκίς, Αιτωλικό, Πρέβεζα και Λάρισα. 

Οι ίδιοι κύκλοι σηµειώνουν πως για τους υπόλοιπους 48 φακέλους που βρίσκονται στα διάφορα στάδια ελέγχου η εκτιµώµενη επένδυση ανέρχεται στα 538,37 εκατ. και ο εκτιµώµενος αριθµός εργαζοµένων είναι 3.314 άτοµα. Βέβαια τα ίδια στελέχη αναγνωρίζουν ότι ορισµένες από τις αιτήσεις πιθανόν να απορριφθούν, µε την υπόθεση ότι δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το θεσµικό πλαίσιο. 

Οι εταιρείες 

Η πιο πρόσφατη άδεια που χορηγήθηκε αφορά την WCM Canna Medica Α.Ε. στο 52ο χλµ της Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας στον Αυλώνα Αττικής, µε πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο τον κ. Στέφανο Σαλονικίδη. Το εκτιµώµενο ύψος της επένδυσης είναι 2,66 εκατ. ευρώ και ο αριθµός των εργαζοµένων, κατ’ εκτίµηση της εταιρείας, 32 άτοµα. Αυτό τον µήνα επίσης αδειοδοτήθηκε η Cannatec Greece A.E., θυγατρική του οµίλου εταιρειών Golden Greece Holdings, στον Νοµό Κιλκίς, µε εκτιµώµενο ύψος επένδυσης τα 10 εκατ. ευρώ και 64 εργαζοµένους. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε η εταιρεία, «η παρατεταµένη ηλιοφάνεια της χώρας θα δώσει σηµαντικό προβάδισµα στη θεραπευτική αξία των σκευασµάτων της σε σχέση µε αυτά που παράγονται υπό την επίδραση τεχνητού φωτός και συνθηκών στις βόρειες χώρες». Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλός της εµφανίζεται ο κ. ∆ιονύσης Σαρµαζανίδης. 

Την έγκριση να προχωρήσει τα σχέδιά της στο Λάκκωµα Χαλκιδικής πήρε από την πλευρά της και η Πέντε Α.Ε., µε εκτιµώµενο ύψος επένδυσης τα 40 εκατ. και 200 εργαζοµένους. Ως µη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας εµφανίζεται ο κ. Γιώργος Μάντζιαρης και ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος ο κ. Βέλκο Βελκόσκι. Αδεια επίσης έχει λάβει η ισραηλινών συµφερόντων Pharma Essenza Cannabis - Εταιρεία Φαρµακευτικής Κάνναβης A.Ε., µε εκτιµώµενο ύψος επένδυσης τα 8 εκατ. ευρώ. Ο αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται σε 60 και η επένδυση θα γίνει στον ∆ήµο Ανδραβίδας του Νοµού Ηλείας. Η εταιρεία είναι θυγατρική της ισραηλινής Essenza Cannabis που συστάθηκε µόλις το 2017 και γενική διευθύντριά της είναι η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. 

Οι πρώτες δύο εταιρείες που έλαβαν άδεια είναι η Biomecann A.E. που εδρεύει στη Λάρισα, µε βασικό µέτοχο την Creative Properties and Investments Ltd και πρόεδρο και διευθύνουσα σύµβουλο την κυρία Μαρία Κουµαριανού, και η ελληνικών συµφερόντων Bioprocann A.E., που εδρεύει στην Κόρινθο, µε επικεφαλής τον κ. Νίκο Μαριάνο. Η εκτιµώµενη επένδυση της πρώτης φτάνει τα 9,5 εκατ. και της δεύτερης τα 12,5 εκατ. ευρώ. Ο εκτιµώµενος αριθµός εργαζοµένων στις δύο µονάδες ανέρχεται σε 51 και 66 αντίστοιχα. 

Ακολούθησε η έγκριση της άδειας εγκατάστασης µονάδας για την Τικούν Ολάµ Ελλάδος Α.Ε., θυγατρική του οµώνυµου ισραηλινού οµίλου, στη Βιοµηχανική Ζώνη στα Εξαµίλια του ∆ήµου Κορινθίας, µε επένδυση 9 εκατ. ευρώ και 38 εργαζοµένους. Πρόεδρος της θυγατρικής εµφανίζεται να είναι ο ιδρυτής του οµίλου, Ιτσχάκ Κοέν, και αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος ο κ. Νίκος Μπέης. 

Σηµειώνεται ότι οι άδειες έχουν πενταετή διάρκεια, ενώ η επικαιροποίηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα γίνεται σε ετήσια βάση.

Στέλιος Μορφίδης business news