Στην αξιοποίηση του ακινήτου που διαθέτει στα Τρίκαλα θα προχωρήσει η Creta farms. Πρόκειται για την μεγάλη έκταση στα Μεγάλα Καλύβια (σ.σ. περίπου 800 στρέμματα) στην οποία λειτουργούσε κάποτε η κρατική αλλαντοποιία ΕΛΒΙΚ και σήμερα ανήκει στην θυγατρική της Κρητικής εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

Η τελευταία στα πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού, αναμένεται να συμβάλλει στις ταμειακές ροές του ομίλου με την αξιοποίηση της έκτασης για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Ο όμιλος της Creta Farms δεν θα εμπλακεί στην επένδυση για την παραγωγή ενέργειας, αλλά θα αποκτά έσοδα από τη μίσθωση της γης, περιορίζοντας τους κινδύνους και επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά του στην παραγωγή και διάθεση κρέατος και προϊόντων κρέατος, τομείς που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία.

Mάλιστα, όπως πληροφορείται το thessaliaeconomy.gr, έχουν ληφθεί οι σχετικές άδειες και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προσδιορισμός των τιμών της ενέργειας, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει η επένδυση.

Α.Α.