Στην εκλογή της Άννας Διαμαντοπούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Coca Cola HBC προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε σε τρεις επιτροπές και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αμοιβών, στην Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων.

Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ - Δίκτυο Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ένα κορυφαίο ανεξάρτητο, μη κομματικό ινστιτούτο πολιτικής με έδρα την Αθήνα. Επισημαίνεται ακόμη ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δεν έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Coca‑Cola HBC.

Οι μέτοχοι ενέκριναν, επίσης, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,62 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει στις 28 Ιουλίου και αφορά στους κατόχους κοινών μετοχών της εταιρείας, όπως αναφέρονταν στο μετοχολόγιο στις 3 Ιουλίου. Η αποκοπή του μερίσματος θα λάβει χώρα στις 2 Ιουλίου.

Z.H. thessaliaeconomy.gr