Στο τέλος Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα, αναμένονται οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων για εργασία στα καταστήματα του εκπτωτικού κέντρου Fashion City Outlet.

Σύμφωνα με τα στελέχη των εταιρειών Sonae Sierra και Blouehouse, που πραγματοποίησαν την παρουσίαση της νέας επένδυση στο χώρο του Pantheon Plaza στη Λάρισα, οι κάτοχοι των βιογραφικών που θα επιλεγούν, θα κληθούν για συνεντεύξεις απ΄ευθείας με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που θα διαθέτουν καταστήματα στο εκπτωτικό χωριό.

Το Fashion City Outlet αναμένεται, σε πλήρη ανάπτυξη, να απασχολήσει περί τα 600 άτομα σε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Λ.Ε.