Με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρείται να «απαντήσει» εντός των πρώτων μηνών του νέους έτους η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) στο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μετά το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», το οποίο ενεργοποιήθηκε τον προηγούμενο Μάιο και «τρέχει» με ικανοποιητικούς ρυθμούς, η ΕΑΤ προετοιμάζει γκάμα δανειοδοτικών προγραμμάτων που σε όρους δημόσιας δαπάνης ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι σχετικοί πόροι είναι πλέον «δεσμευμένοι» καθώς στις 31/12/2019 μεταβιβάστηκε στην ΕΑΤ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το ποσό του 1,040 δισ. ευρώ για τη δημιουργία των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί, όμως, θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, καθώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα συσταθούν από κοινού με τις τράπεζες, οι οποίες θα κληθούν να συνεισφέρουν από την πλευρά τους τουλάχιστον άλλο 1,04 δισ. ευρώ.

Η μεταφορά των πόρων αποσκοπεί στο να αυξηθεί έμμεσα η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Το μεγάλο ζητούμενο, όμως, είναι οι πόροι αυτοί να μην παραμείνουν στα συρτάρια αλλά να περάσουν στην πραγματική οικονομία. 

Τα θύματα της Thomas Cook

Σημειώνεται ότι στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται και το ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, που θα συσταθεί για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook. Το κονδύλι για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο θα προέλθει από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», το οποίο όπως προαναφέρθηκε, είναι ήδη ενεργό.

Η εξειδίκευση των χρηματοδοτικών εργαλείων αναμένεται να γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, ωστόσο, δύο εξ αυτών έχουν ήδη «σκιαγραφηθεί» με αντίστοιχες κοινές αποφάσεις των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που υπογράφηκαν τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το πρόγραμμα «Δημιουργία Χρηματοδοτικών Εργαλείων», στο οποίο θα διατεθούν 300 εκατ. ευρώ από την ΕΑΤ και το πρόγραμμα «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας Μέσω Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης», προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Χρηματοδοτικών Εργαλείων» αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πιστωτικών γραμμών και ανακυκλούμενων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών. Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, θα είναι κεφαλαίου κίνησης ή δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστασης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον, εξοπλισμό.

Μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, αναμένεται να επέλθει η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η αύξηση της απασχόλησης, η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τη πραγματοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, η ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας κ.ο.κ. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας αλλά και στις νεοφυείς επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή της χρηματοδότησης.

Αντίστοιχα το πρόγραμμα «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας Μέσω Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης» στοχεύει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά factoring, leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance κ.ο.κ. Σύμφωνα με τα συναρμόδια υπουργεία, μέσω του προγράμματος θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων καθώς και για επενδύσεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Επίσης, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αντικατάσταση παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού, με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, οικονομικότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνο-μηχανολογικές υποδομές καθώς και για την αύξηση της παραγωγής και τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στις εγχώριες όσο και τις διεθνείς αγορές.

Σταμάτης Ζησίμου euro2day.gr