Επίθεση" από το αμερικανικό hedge fund Quintessential Capital Management (QCM) δέχεται η ελληνική εισηγμένη εταιρεία Folli Follie, το οποίο δηλώνει ότι είναι short στην μετοχή της καθώς "είναι υπερτιμημένη τη στιγμή που η εταιρεία είναι αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα", ενώ την χαρακτηρίζει ως την επόμενη "ελληνική Parmalat". Παράλληλα, το fund επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο όμιλος έχει 64 σημεία πωλήσεων στην Κίνα ενώ έχει δηλώσει πως διαθέτει 240 και "πιθανώς έχει 289 σημεία πώλησης διεθνώς ενώ στα τέλη του 2016 είχε δηλώσει πως διαθέτει 630".  Το QCM όπως σημειώνει, ανησυχεί για την ικανότητα της FF Group να αποπληρώσει τα χρέη της.

Πιο αναλυτικά, σε παρουσίαση που έκανε το fund στη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι μετά από ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της Folli Follie, έχει ανησυχίες ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν απεικονίζουν ακριβή στοιχεία. Ανησυχεί ότι η εταιρεία οδεύει προς σοβαρή οικονομική δυσπραγία και ότι η μετοχή της είναι υπερβολικά υπερτιμημένη.

Η έκθεση του Quintessential Capital Management, μέλος του ομίλου Forbes Finance Council,  οδηγεί τη μετοχή στο limit down σήμερα. Ο τίτλος της Folli Follie έφτασε να υποχωρεί στα 10,74 ευρώ και σε χαμηλά πενταετίας, σημειώνοντας απώλειες 29,99% με τον όγκο να εκτοξεύεται. 

Συγκεκριμένα, το QCM, επισημαίνει τα εξής:

"Α. Το δίκτυο των σημείων πώλησης (POS) εμφανίζεται σημαντικά μικρότερο από το αναμενόμενο: Πραγματοποιήσαμε μια εκτεταμένη due diligence και ελέγξαμε κάθε μεμονωμένο σημείο πώλησης (POS), σε μεγάλη συχνότητα με πολλαπλούς τρόπους: σε αντίθεση με τα 630 POS που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του 2016, βρήκαμε στοιχεία μόνο για  289 POS. Η πλειοψηφία των υπολοίπων φαίνεται να έχει διακόψει τις δραστηριότητές του.

B. Επιτόπιοι έλεγχοι: επισκεφθήκαμε πολλά POS της FF σε βασικές στρατηγικές τοποθεσίες (π.χ. Νέα Υόρκη και Τόκιο, Ιαπωνία) και επιβεβαιώνουμε ότι πολλά κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που η εταιρεία εξακολουθεί να εμφανίζει στο δικό της site (π.χ. καταστήματα FF Soho ή FF Madison Avenue), είναι πράγματι κλειστά. Παρατηρήσαμε επίσης πως μεγάλος αριθμός των POS, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε θέσεις - κλειδιά. φαίνεται να είναι αμελητέου μεγέθους και σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Γ. Ψηφιακή παρουσία: Πραγματοποιήσαμε έναν έλεγχο σχετικά με την παρουσία της FF online, ελέγχοντας την επισκεψιμότητα και τη δημοτικότητα του ιστότοπου σε κοινωνικά μέσα και τη συγκριτική αξιολόγηση έναντι ανταγωνιστών της FF. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ψηφιακή παρουσία της, ιδιαίτερα στην Ασία, μπορεί να είναι ενδεικτική μιας πολύ μικρότερης εταιρείας.

Δ. Οικονομική ανάλυση: Τα επίσημα στοιχεία της FF δείχνουν αύξηση των εσόδων και των κερδών, αλλά συνεχώς αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εξηγείται από το μεγάλο και αυξανόμενο κεφάλαιο κίνησης στις θυγατρικές της στην Ασία. Το ποσό των εισπρακτέων λογαριασμών και τα αποθέματα των θυγατρικών της FF στην Ασία φαίνονται ξεκάθαρα δυσανάλογα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Ε. Κινεζικές θυγατρικές: Η FF δηλώνει έσοδα ύψους 1 δισ. δολαρίων από την Ασία, από τα οποία πιθανώς η Κίνα κατέχει το μερίδιο του λέοντος (το 70% του ασιατικού δικτύου είναι εκεί). Παραδόξως, διαπιστώσαμε ότι μόνο δύο κινεζικές θυγατρικές της FF, οι Fu Li Fu Lei και Binlianyun, παράγουν περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια έσοδα και μαζί έχουν περίπου 50 POS μόνο.

ΣΤ. Ανησυχίες σχετικά με τους ελεγκτές: μετά τον έλεγχο των λογαριασμών για αρκετά χρόνια μέσω της Baker Tilly (λογιστική εταιρεία), η FF άλλαξε πρόσφατα στην Ecovis μια σχετικά άγνωστη επιχείρηση. Επιπλέον, οι ελεγκτές της οντότητας που ενοποιούν τις πωλήσεις της FF στην Ασία, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, φαίνεται να είναι μία σκοτεινή επιχείρηση με προσωπικό μόνο δύο ατόμων. Σύμφωνα με ανώτερους κινέζους ελεγκτές, αυτή η επιχείρηση μπορεί να είναι ανεπαρκής για έναν έλεγχο αυτού του μεγέθους ($ 1 δισ. πωλήσεων, εκατοντάδες POS σε πολλές χώρες)".

Η QCΜ επισημαίνει στην παρουσίασή της ότι το πιο πρόσφατο short της, μια άλλη ελληνική εταιρεία με την επωνυμία Globo Plc, έκλεισε 12 ώρες από σχετικό της report, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας να παραιτούνται από τις θέσεις τους και να παραδέχονται όλους τους ισχυρισμούς της. Το προηγούμενο short της, η American Addiction Center, κατέρρευσε (κατά 70%) εντός δύο εβδομάδων από τη δημοσίευση της έκθεσής της.

Η απάντηση της Folli Follie 

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Folli Follie χαρακτηρίζει "το σημερινό δημοσίευμα της Quintessential Capital Management ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και παραπλανητικό με άμεσο αποτέλεσμα τη ζημία των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της".

Η εταιρεία σημειώνει ταυτόχρονα ότι "επιφυλάσσεται να επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό με αναλυτικά στοιχεία διάψευσης των κατ' ιδίαν ψευδών πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα".

Επισημαίνει τέλος ότι "έχει ήδη αναθέσει στους νομικούς συμβούλους της να κινηθούν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο προκειμένου να προασπίσουν, σε αστικό και ποινικό επίπεδο, τα δικαιώματα της Εταιρείας, των μετόχων της και εν γένει του επενδυτικού κοινού".

Ελευθερία Κούρταλη (Capital.gr)