Νέο Δ.Σ. απέκτησε ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς. Το σχετικό δελτίο Τύπου μας ενημερώνει:

"Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 30.06.2019, ευρύτερα γνωστό από το εμπορικό σήμα "ZAGORIN".  Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τη μαζική συμμετοχή των μελών. 

Τις αρχαιρεσίες ακολούθησε η σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. , έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Κυριάκου Χρ. Κόνσουλα, την Τρίτη 02.07.2019, η οποία πραγματοποιήθηκε τάχιστα με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και δράση της Οργάνωσης. 

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Β. Κράββαρης. Ο νέος Πρόεδρος, επανέρχεται στη διοίκηση του Συνεταιρισμού, έπειτα από μία θητεία του ως μέλος του Δ.Σ. κατά τη περίοδο 2007 - 2011. 

Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού επανεκλέχθηκε η Δέσποινα Ι. Βαρούτα, η οποία συνεχίζει στην ίδια ακριβώς θέση από την προηγούμενη περίοδο. 

Αντίστοιχα επανεκλέχθηκε στη θέση του Γραμματέα ο Προκόπης Ευστ. Κουτσελίνης. Στη θέση του Ταμία - συμπράττοντος συμβούλου του Δ.Σ. εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μιχ. Κόνσουλας, μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.  Τα μέλη του Δ.Σ. είναι οι Κυριαζής Ν. Βουζαράς ο οποίος εκλέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, Κυριάκος Χρ. Κόνσουλας που έχει θητεύσει ως Πρόεδρος του Συνεταιρισμού από τη περίοδο 2000 - 2011 και Κωνσταντίνος Απ. Χρυσάφης που έχει διατελέσει σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη περίοδο 1987 - 1990. 

Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 30.06.2019 εκλέχθηκαν και τα μέλη του νέου Εποπτικού Συμβουλίου, τα οποία συνεδρίασαν ώστε να συσταθούν σε σώμα την Τετάρτη 03.07.2019. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Δημήτριος Δ. Σπανός, που έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. παλαιότερα και επί πολλά χρόνια Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου και Βορείων Σποράδων, όσο ήταν δευτεροβάθμιο όργανο, ως εκπρόσωπος του Α.Σ. Ζαγοράς. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι οι Αντώνιος Απ. Βουζαράς και Ηλίας Παν. Βαλασσάς που εκλέγονται για πρώτη φορά στα όργανα του Συνεταιρισμού. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων στα όργανα του Συνεταιρισμού είναι κάτω των πενήντα ετών, δείγμα του ότι ο Συνεταιρισμός συμπεριλαμβάνει στις τάξεις του άτομα που αποτελούν ενεργούς παραγωγούς με μεγάλη προοπτική για την Οργάνωση και τον τόπο. 

Το νέο Δ.Σ., αποτελούμενο από άτομα με εμπειρία στα θέματα του Συνεταιρισμού, σε κλίμα ομόνοιας και με μεγάλη διάθεση συνεργασίας δεσμεύτηκε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του Συνεταιρισμού στη καθημερινότητα και παράλληλα να συνεχίσει με δυναμική όλες τις αναπτυξιακές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη."