Ορίστηκαν οι νέοι προϊστάμενοι στον ΟΛΒ για την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΒ Γεώργιου Τοζίδη, προϊστάμενοι ανέβαλαν οι: Βασιλική Τσίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού, της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, Μαρία Αντωνοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού, της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκμετάλλευσης Λιμένος, της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, Σπύρος Φυτιλής, Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Υποδομής & Συντήρησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Νικόλαος Τσουκαλάς, Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εξοπλισμού, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ακόμη, προϊστάμενοι ανέλαβαν οι: Παναγιώτης Φεύγας, Προϊστάμενος του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων Εμπορικού Λιμένα, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, Ανεξάρτητης Υπηρεσίας οργανωτικού επιπέδου Τμήματος και Ελένη Ακριβούση, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Δημοσίων Σχέσεων, Ανεξάρτητης Υπηρεσίας οργανωτικού επιπέδου Τμήματος.

T.X.