Οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ με επιδότηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξακολουθούν να παραμένουν «ανοικτά» καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. 

Μάλιστα, ορισμένα απ’ αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, παραμένουν «ανοικτά» για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Σχεδόν όλα τα προγράμματα, των οποίων οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας δεν έχουν συμπληρωθεί, απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Αντίθετα, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που απευθύνονται σε φορείς εποπτευόμενους από το κράτος, σε δήμους και γενικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα. 

Η μηνιαία χρηματική επιδότηση ανά ωφελούμενο άνεργο κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα από 350 ευρώ έως και 800 ευρώ τον μήνα.

Ελευθερία