Επιστολή στην οποία περιγράφονται τα τέσσερα βασικά αιτήματα του κλάδου των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) απέστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πέτρος Σκουλικίδης, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη. 

Στην επιστολή αυτή, αφού πρώτα παρουσιάζεται η τρέχουσα δύσκολη οικονομική και επιχειρησιακή κατάσταση του κλάδου, ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων από πλευράς της Πολιτείας.

Ειδικότερα, το ΠΣΧΕΜ καλεί σε συνάντηση τον υπουργό, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος σειρά ζητημάτων όπως:

Η συγκρότηση του παρατηρητηρίου κομίστρων και την εφαρμογή του ελάχιστου κόστους που έχει ήδη νομοθετήσει το υπουργείο Μεταφορών.

Η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού 561/2006 που αφορά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών. «Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι θέμα του υπουργείου Μεταφορών, όμως εσείς ως προϊστάμενο υπουργείο, με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα και τη μη κανονικότητα του επαγγέλματός μας και θα μπορούσατε να λειτουργήσετε καταλυτικά για την λύση του προβλήματος» αναφέρεται στην επιστολή.

Εξεύρεση και προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα βοηθήσουν την ανανέωση του στόλου των ΦΔΧ.

Αναστολή της υπ’ αριθμόν ΔΝΣγ/οικ. 708 49/ΦΝ 393/ 2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 3769, Τεύχος Β 26-10-2017), περί απαγορεύσεως διελεύσεων από το παραλλαγμένο παράπλευρο οδικό δίκτυο, μέχρι της εφαρμογής του ελάχιστου κόστους μεταφοράς.

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους και τη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων τους, οι οδικοί μεταφορείς πρόκειται να πραγματοποιήσουν πανελλαδική συνέλευση στο Επιμελητήριο Τρικάλων στις 17 Φεβρουαρίου.

Λ.Ε.